Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëert een wettelijk kader voor de organisatie van de thermische energiemarkt

Deze pagina delen

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de ambitie heeft om in 2050 koolstofneutraal te zijn, wil de organisatie van thermische energienetten meer aandacht geven. Het energieverbruik van gebouwen is immers verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van broeikasgassen in Brussel; 
 • Op 6 mei 2021 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie aangenomen die voor het eerst een wettelijk kader voor de organisatie van de thermische energiemarkt en de thermische energienetten creëert (de Ordonnantie); 
 • Deze Ordonnantie bakent o.a. de begrippen thermische energie en thermisch energienet af:
  • thermische energie is de energie die wordt doorgegeven door een warmtegeleidend fluïdum zoals water, waterdamp of koelvloeistof;
  • een thermisch energienet is een distributiesysteem van thermische energie vanuit centrale of decentrale productiebron via een netwerk dat verbonden is met meerdere gebouwen of locaties, bedoeld voor de verwarming of koeling van ruimten of voor industriële verwarming of koeling;  
 • Concreet: een centrale of decentrale verwarmingsinstallatie, met warmteproductie op basis van groene energie, zal meerdere gebouwen of een volledige wijk voorzien van verwarming of koeling. Op heden bestaan dergelijke systemen al in Brussel op kleine schaal;
 • De Ordonnantie legt tevens de rol en verantwoordelijkheden van verschillende instanties vast, zoals van de beheerders, leveranciers, producenten en eindafnemers. Zo is het tussen 1 oktober en 31 maart verboden om de thermische energie af te sluiten wanneer deze energie bestemd is voor een hoofdwoonplaats of hoofdzakelijk huishoudelijk gebruik; 
 • Een beheerder staat in voor het beheer van een thermisch energienet terwijl een leverancier van thermische energie instaat voor de verkoop van thermische energie via een thermisch energienet. Zowel de beheerder als de leverancier dienen blijk te geven van bekwaamheid, kwaliteit, ervaring en eerbaarheid. Naast deze algemene voorwaarde voorziet de Ordonnantie ook nog in een hele reeks andere specifieke voorwaarden en verplichtingen zoals de beschrijving van hun takenpakket en hun openbare dienstverplichtingen;
 • Op het niet-naleven van de verplichtingen van de leverancier en de beheerder staat een specifieke sanctie van een gevangenisstraf van een maand en/of een boete van EUR 1,20 tot EUR 495;
 • De Ordonnantie zorgt alvast voor een kader voor thermische energienetten en poogt de verbruikers van energie te beschermen en de toegang tot energie te verzekeren. Thans is het wachten op verdere invulling middels een uitvoeringsbesluit. 

Auteurs