Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Public Procurement Webinar V : "Huur en overheidsopdrachten"

Deze pagina delen

Het public procurement team van Lydian breit na het zomerreces een vervolg aan de reeks webinars met specifieke topics inzake overheidsopdrachten. 

Webinar V : Huur en overheidsopdrachten

In welke mate is het huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? En met welke zaken houdt men best rekening bij het sluiten van zulke huurovereenkomsten?  

De huur van bestaande gebouwen valt in principe buiten het toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Moeilijker ligt het bij de huur van nog op te richten gebouwen en andere bouwwerken. Dit kwalificatievraagstuk heeft reeds meermaals aanleiding gegeven tot discussies waarbij de Raad van State en het Hof van Justitie een huurovereenkomst hebben geherkwalificeerd als overheidsopdracht voor werken.  Zulks is risicovol voor verhuurder en huurder aangezien een huurovereenkomst die met miskenning van het overheidsopdrachtenrecht tot stand is gekomen nietig kan worden verklaard. Dit kan verstrekkende economische gevolgen hebben voor beide partijen.

Ook bij het opstellen van de huurovereenkomst met de overheid zelf zijn er diverse aandachtspunten aangezien de gemaakte contractuele afspraken praktische en financiële gevolgen hebben.  Zo valt o.a. te denken aan clausules met betrekking tot de opzegmogelijkheden en herstellings- en onderhoudsverplichtingen tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, alsook de teruggaveverplichtingen op het einde van de huurovereenkomst. 

Op deze vragen bieden Felix Feyt en Tom van Stiphout u graag werkbare oplossingen die onderbouwd zijn met de meest recente rechtspraak. Schrijf u nu in!

Datum : 25 november 2021
Tijd : 11u30 - 12u30

SCHRIJF U NU IN 

U hebt tijdens deze webinars ook de kans om zelf vragen te stellen, die tijdens of na de webinars zullen beantwoord worden. De webinars vinden plaats in het Nederlands. Deelname is gratis.

Dichterbij het webinar zal u van ons verdere details ontvangen om toegang te krijgen.

 

We hopen u te horen/zien tijdens één van onze webinars!

 

Als u vragen heeft over de webinars, aarzel niet ons te contacteren +32 2 787 90 77 or marketing@lydian.be.

HERBEKIJK DE REEKS

Webinar I : 'Past performance' in het kader van overheidsopdrachten

Webinar II : Toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur

Webinar III : Belangenvermenging, beïnvloeding en collusie in het kader van overheidsopdrachten

Webinar IV : Beroep op draagkracht van derden

 
HERBEKIJK HIER

Auteurs