Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Webinar Series Schade I, II & III

Deze pagina delen

Wanneer een onderneming schade lijdt, rijzen er heel wat vragen omtrent o.m. de soorten schade die voor vergoeding in aanmerking komt, de manier waarop de geleden schade op de aansprakelijke partij kan worden verhaald en welke bewijzen er door de schadelijdende partij moeten te worden geleverd… Aan de andere zijde rijst daarentegen voornamelijk de vraag hoe de vergoeding voor de door de schadelijdende partij geleden schade contractueel kan worden uitgesloten of zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. 

Het Commercial & Litigation team van Lydian nodigt u uit voor een serie van drie webinars waarin het begrip “schade” in al haar onderdelen zeer praktijkgericht zal worden toegelicht.  

WEBINAR III : De multidisciplinaire kijk op het begrip “schade” en het bewijs daarvan
 

In het derde en laatste webinar “de multidisciplinaire kijk op het begrip “schade” en het bewijs daarvan” nodigen wij de heer Tom De Brabanter (Fiscaal accountant – partner bij Baker Tilly Belgium) uit voor een interactief debat aangaande onder meer de pijnpunten in de praktijk bij onderzoek van schade-eisen en hun bewijzen door een gerechtsdeskundige. Al te makkelijk denken partijen immers dat zij kunnen volstaan met beweringen van omzetverlies als bewijs van hun schade. De ervaring leert evenwel dat financiële experten veel meer verlangen en Tom De Brabanter, die vaak als expert optreedt in dit type van geschillen, is de geknipte man voor dergelijke realitycheck.  

Datum : 20 januari 2022
Tijd : 11u30 - 12u30

SCHRIJF U NU IN 

U hebt tijdens dit webinar ook de kans om zelf vragen te stellen, die tijdens of na het webinar zullen beantwoord worden. Deelname is gratis.

Dichterbij het webinar zal u van ons verdere details ontvangen om toegang te krijgen.

 

We hopen u allen te mogen verwelkomen op onze webinars!

 

Als u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via +32 2 787 90 77 of marketing@lydian.be.

HERBEKIJK DE REEKS

WEBINAR I : Het begrip “schade” ontleed
 

In het eerste webinar “het begrip “schade” ontleed” werd er aandacht besteed aan de verschillende soorten schade (contractuele en buitencontractuele schade, directe schade en indirecte (gevolg) schade, materiële schade, economische schade…) en aan de vraag op welke wijze deze verschillende schadeposten begroot kunnen worden. Daarenboven wordt de vraag hoe ver de schadebeperkingsplicht naar Belgisch recht reikt nader onder de loep genomen. 

WEBINAR II : Geleden schade ≠ vergoede schade
 

In dit tweede webinar “geleden schade ≠ vergoede schade” werd er ingegaan op de vraag met welke bewijsmiddelen een partij haar schade kan bewijzen en verhalen op de aansprakelijke partij. Verder werden contractuele clausules in verband met de uitsluiting van (mogelijkheid van verhaal van) schade toegelicht, evenals de vraag in hoeverre een forfaitair schadebeding geldig is naar Belgisch recht.  

Auteurs