Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Webinar: "Van commercieel conflict tot minnelijke regeling" - 2 februari 2023

Deze pagina delen

Ondernemingen worden in hun relaties met handelspartners of klanten vaak geconfronteerd met verschillende soorten commerciële conflicten die zouden kunnen uitmonden in een lange en dure gerechtelijke procedure. Het is dan voor ondernemingen belangrijk om grondig na te denken over de manier waarop een commercieel conflict op een efficiënte wijze kan worden opgelost.

De zoektocht naar een gepaste conflictstrategie doet fundamentele vragen rijzen als welke aanpak en welke vorm van geschillenbeslechting in een concrete situatie de voorkeur verdient, hoe dit eventueel contractueel kan worden vastgelegd en wat het afsluiten van een minnelijke regeling precies inhoudt (het sluiten van een minnelijk akkoord of van een formele dadingsovereenkomst, het bindend karakter, de afdwingbaarheid, de vertrouwelijkheid, de verdeling van de kosten …).

Het Commercial & Litigation team van Lydian nodigt u op donderdag 2 februari 2023 uit voor het webinar “van commercieel conflict tot minnelijke regeling” waarin Jo Willems, Sofie Boey en Thibault Boscart praktische tips & tricks voor commerciële geschillenbeslechting in het algemeen en voor de dadingsovereenkomst in het bijzonder zullen meegeven.

In eerste instantie zullen de verschillende conflictstrategieën worden besproken. Hierbij zal telkens aandacht worden besteed aan de respectievelijke kenmerken, de voor- en nadelen en de contractuele bepalingen die terzake aandacht verdienen.

Vervolgens zal worden ingegaan op de essentiële kenmerken van een dadingsovereenkomst, alsook op de afbakening ervan ten aanzien van gelijkaardige rechtsfiguren, zoals bijvoorbeeld de kwitantie. Deze analyse zal vertrekken van het huidig Belgisch recht, om vervolgens toch al even vooruit te blikken op het toekomstig Boek VII van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek.

 

Datum: 2 februari 2023
Tijd: 11u30 - 12u30

SCHRIJF U NU IN

 

Dit webinar is gericht op legal counsels, evenals op bestuurders belast met de dagelijkse leiding van een onderneming en niet noodzakelijk beschikken over een juridische voorkennis.

U krijgt tijdens dit webinar ook de kans om zelf vragen te stellen, die tijdens of na het webinar zullen worden beantwoord. Dit webinar vindt plaats in het Nederlands. Deelname is gratis.

Dichterbij het webinar zal u van ons verdere details ontvangen om toegang te krijgen.

 

Wij kijken ernaar uit u talrijk te mogen verwelkomen!

 

Als u vragen heeft over de webinars, aarzel niet ons te contacteren +32 2 787 90 77 of marketing@lydian.be.

Auteurs