Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Nieuwe uitbreiding van de kaart van gebieden in Vlaanderen waar geen archeologie te verwachten valt

Deze pagina delen

  • Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed publiceerde op 25 november 2019 een nieuwe versie van de kaart van Gebieden waar Geen Archeologie (GGA) te verwachten valt;
  • Deze GGA-kaart is een kaart die aangeeft of er in een welbepaald gebied in Vlaanderen al dan niet archeologie te verwachten valt;
  • Zo is er geen archeologisch onderzoekstraject nodig in het geval een ingreep waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd (vb. (ver)bouwen, verkavelen van gronden, etc.) volledig binnen een op de GGA-kaart aangeduid gebied valt;
  • In voorkomend geval dient een aanvrager m.a.w. geen archeologienota aan de (omgevings)vergunningsaanvraag toe te voegen;
  • Voor bouwheren, projectontwikkelaars, etc. betekent dit dat zij voor dergelijke percelen een vrijstelling van een archeologisch vooronderzoek kunnen bekomen met tijdswinst en kostenbesparing tot gevolg;
  • De meest recente versie van de GGA-kaart is vrij raadpleegbaar op het Geoportaal en via volgende link https://geo.onroerenderfgoed.be.

Auteurs