Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Registratierecht in Vlaanderen verlaagd naar 5% bij sloop en heropbouw – Domicilietermijn verlengd naar drie jaar

Deze pagina delen

  • Op 21 februari 2020 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed ter wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
  • Middels een eerste wijziging breidt de Vlaamse Regering de mogelijkheid uit om een enige eigen woning aan te kopen aan het verlaagd registratierecht van 5%. Voorwaarde hiervoor is dat de eigenaar deze woning nadien (gedeeltelijk) sloopt en (gedeeltelijk) heropbouwt;
  • Dit verlaagde tarief is slechts van toepassing op de enige eigen woning die nadien ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt;
  • Deze eerste wijzing zou van toepassing zijn op onderhandse verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021;
  • Een tweede wijziging betreft het optrekken van de termijn die een koper van een enige eigen woning krijgt om zich in te schrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van de gekochte woning van twee naar drie jaar;
  • Kopers dienen aan deze domicilie-voorwaarde te voldoen indien zij het verlaagde registratierecht wensen te behouden;
  • De Vlaamse Regering verlengt deze termijn naar vijf jaar indien het een beschermd monument betreft. Het registratierecht blijft in dergelijk geval, zoals voorheen, 1%;
  • Deze tweede wijziging zou van toepassing zijn vanaf 1 juni 2020, en dit retroactief op alle onderhandse verkoopovereenkomsten van een enige eigen woning afgesloten vanaf 1 juni 2018;
  • Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wint de Vlaamse Regering op heden het advies in van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de Vlaamse Woonraad, nadien gaat het voor advies naar de Raad van State;
  • Wij houden u dan ook op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Auteurs