Overslaan en naar de inhoud gaan

Registratierechten in Vlaanderen: wat wijzigt er vanaf 1 januari 2022?

Deze pagina delen

 • Een toekomstige hervorming staat op til m.b.t. de registratiebelasting op de aankoop van vastgoed in Vlaanderen;
 • Hieronder lijsten wij de wijzigingen op, met ingang op 1 januari 2022:
  • Het tarief van de registratierechten voor de aankoop van de enige gezinswoning daalt van 6% naar 3% (de voorwaarden voor de gunstregeling blijven evenwel dezelfde, waaronder de voorwaarde dat de koper slechts één woning mag bezitten – m.b.t. deze voorwaarde wordt de termijn waarbinnen de woning die men reeds bezit moet worden verkocht wel gebracht van één naar twee jaar);
  • Het tarief van de registratierechten voor de aankoop van de enige gezinswoning die ingrijpend energetisch wordt gerenoveerd of heropgebouwd daalt van 5% naar 1% (de voorwaarden voor de gunstregeling blijven in principe dezelfde, behoudens dat een E-peil van maximum E60 moet worden behaald en de kopers gedurende 6 jaar i.p.v. 5 jaar moeten gedomicilieerd blijven in het onroerend goed);
  • Voor vastgoedaankopen – anders dan de aankoop van de enige gezinswoning (zoals de aankoop van een tweede woning, bouwgrond, niet-residentieel vastgoed etc.) – stijgt het tarief van de registratierechten van 10% naar 12% (m.u.v. (i) de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10% behouden blijft, en (ii) de aankoop van vastgoed door de beroepsverkoper, waarvoor het tarief van 4% van toepassing blijft);
  • De meeneembaarheid van registratierechten wordt afgeschaft met toepassing van een overgangsperiode waarin de koper t.e.m. 31 december 2023 (datum van notariële akte) de keuze heeft tussen (i) de toepassing van de nieuwe tarieven (3% of 1%) zonder meeneembaarheid, en (ii) de toepassing van de oude tarieven ( 6% of 5%) met meeneembaarheid;
 • Wat is het ijkpunt
  • Voor de eerste twee wijzigingen: datum van de notariële akte;
  • Voor de derde wijziging: datum van de onderhandse koopovereenkomst (compromis); 
 • VLABEL heeft aangegeven dat de laattijdige registratie van een compromis[1] de toepassing van de nieuwe tarieven niet verhindert (uiteraard brengt dit wel een boete met zich mee, maar deze is lager dan het voordeel van de nieuwe tarieven);
 • Het is momenteel nog wachten op concrete regelgeving hieromtrent, wij volgen dit verder op.

                                              

[1] Dit speelt minder bij een aankoop-verkoopbelofte aangezien de koop-verkoop pas tot stand komt (en de registratietermijn een aanvang neemt) op het moment van het lichten van de optie of zelfs pas op het moment van het verlijden van de notariële akte (indien dat zo voorzien wordt) i.p.v. reeds op het moment van ondertekening van de wederzijdse belofte.

Auteurs