Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke bepalingen in de strijd tegen Covid-19 inzake de algemene vergadering van mede-eigenaars niet langer van kracht

Deze pagina delen

 • Bij wet van 20 december 2020 werden enkele tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie ingevoerd in de strijd tegen Covid-19;
 • Zo werden volgende maatregelen genomen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars:
  1. de mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering van mede-eigenaars indien:
   • de jaarlijkse periode van vijftien dagen vastgesteld in het reglement van interne orde valt in de periode van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021; of 
   • de algemene vergadering was uitgesteld in het kader van de strijd tegen Covid-19 en op datum van 1 oktober 2020 nog niet was gehouden;
  2. de versoepeling van de unanimiteitsvereiste, waarbij sprake is van een rechtsgeldige beslissing van een vereniging van mede-eigenaars:
   • wanneer meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt; en
   • voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten;
 • Deze tijdelijke bepalingen waren initieel van toepassing in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 9 maart 2021 en werden nadien verlengd tot 30 september 2021;
 • Sinds 1 oktober 2021 is het echter niet langer mogelijk om algemene vergaderingen uit te stellen en geldt bij de schriftelijke besluitvorming opnieuw de unanimiteit.