Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhoogde controle bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel

Deze pagina delen

Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen gezag uitoefent, is in principe verboden (artikel 31, § 1 Uitzendarbeidswet). Er bestaan uitzonderingen, maar deze zijn gekoppeld aan strikte voorwaarden.

Zeker bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling wordt nog steeds vastgesteld dat er inbreuken op de Belgische arbeidsreglementering en sociale zekerheid worden begaan. Dat is bijvoorbeeld nog vaak het geval in de bouw- en de schoonmaaksector, maar bijvoorbeeld ook in andere sectoren, zoals de vleessector of de bewakingssector.

Om de strijd tegen de oneerlijke concurrentie en sociale dumping te versterken, is beslist dat naast het Toezicht Sociale Wetten (dat nog steeds de correcte arbeids- en loonvoorwaarden zal onderzoeken), ook de inspectiediensten van de RSZ bevoegd worden om illegale terbeschikkingstelling te controleren in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling. Dit laat hen toe om eventuele inbreuken op het toepassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in België vast te stellen en te verbaliseren. Het KB dat in deze bevoegdheidsuitbreiding voorziet, is in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2019 verschenen.

Hierdoor is de kans reëel dat controles zullen toenemen, hoofdzakelijk bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling en in fraudegevoelige sectoren. Wellicht leidt dit eveneens tot een meer gecoördineerde samenwerking van en vlottere informatie-uitwisseling tussen de bevoegde diensten.

To do: Doet u een beroep op een onderneming met (buitenlands) personeel, zorg er dan in eerste instantie voor dat u hen tewerkstelt met toepassing van de correcte Belgische arbeidswetgeving. Neem ook de nodige voorzorgsmaatregelen, zodat u geen risico loopt om zelf aansprakelijk te worden gesteld voor sociale schulden van een onderneming waarmee u in zee gaat.