Overslaan en naar de inhoud gaan

Versoepeling van het verkrijgen en het gebruik van EAN-codes door de syndicus

Deze pagina delen

  • Ingevolge het Decreet van 29 april 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009[1] is sinds 20 juni 2022 de syndicus van een appartementsgebouw gemachtigd om in het kader van de uitvoering van het administratieve, technische en financiële beheer van het gebouw alle EAN-codes[2] rechtstreeks op te vragen bij de netbeheerder (of diens werkmaatschappij) en deze te verwerken en gebruiken;
  • De syndicus dient daarvoor niet langer voorafgaandelijk de individuele toestemming van iedere eigenaar of huurder te verkrijgen;
  • Aldus is het voortaan voor de syndicus eenvoudiger om een energie- en renovatiepremie aan te vragen voor het gebouw, daar de EAN-codes voor het gebouw bij de aanvraag moeten worden meegedeeld;
  • De syndicus mag overigens de verkregen gegevens in dat verband bewaren uiterlijk tot de einddatum van zijn mandaat;
  • Ten slotte gaat het voorgaande gepaard met de verantwoordelijkheid van de syndicus als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

[1] Invoeging van een nieuw artikel 4.1.22/1/1 in het Energiedecreet van 8 mei 2009.

[2] European Article Numbering: unieke identificatie van een toegangspunt op het elektriciteits- of aardgasnet bestaande uit een code van 18 cijfers.

 

Voor verdere vragen kunt u terecht bij ons Lydian Real Estate Team.

Auteurs