Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Vlaamse compensatiemaatregelen n.a.v. schrapping virtueel terugdraaiende teller door Grondwettelijk Hof krijgen verder vorm

Deze pagina delen

 • Bij arrest nr. 5/2021 van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het systeem van de virtuele terugdraaiende teller en het prosumententarief. Dit werd reeds uitvoerig besproken in ons eerder nieuwsbericht
 • Digitale meters zijn thans gestopt met virtueel terugtellen op 1 maart 2021, de datum van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad;
 • De Vlaamse Regering heeft daarom beslist op 5 en 18 februari 2021 enkele compensatiemaatregelen in te voeren voor eigenaars van zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt;
 • De compensatie maatregelen zijn opgesplitst tussen een ontwerp van besluit tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
 • Het ontwerp van wijzigingsbesluit stelt volgende wijzigingen voor:
  • De uitrol van digitale meters is niet meer gepland uiterlijk op 31 december 2021 maar is nog steeds voorzien in de periode 2021-2024. Bovendien wordt bij bestaande prosumenten een digitale meter geplaatst ten laatste 15 jaar na datum van indienstname van de installatie;
  • De premie voor de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler zal 1 jaar langer worden toegekend, zijnde tot en met 31 december 2024;
  • De investeringspremie voor zonnepanelen voor installaties met indienstname vanaf 2021 wordt slechts uitbetaald nadat de digitale meter is geplaatst;
  • De premie voor een thuisbatterij zal worden toegekend tot en met 31 december 2024, doch neemt geleidelijk aan af. Voor een overzicht van de voorwaarden en bedragen: Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie | Vlaanderen.be;
  • Een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die voor 1 januari 2021 in dienst werden genomen én die beschikken over een digitale meter. Deze premie wordt verhoogd met EUR 100,00 voor prosumenten die vrijwillig kiezen om een digitale meter te laten plaatsen voor 31 december 2023 (ter compensatie van een eventuele installatiekost). Voor een overzicht van de voorwaarden en bedragen: Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller | Vlaanderen.be.;
  • Een nieuwe premie voor de installatie van apparaten die de accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch sturen (Rationeel Energie Gebruik / REG-premie).
 • Over het wijzigingsbesluit wordt nog het advies van de Raad van State ingewonnen. 
 • Het voorstel van wijzigingsdecreet creëert opnieuw een rechtsgrond voor de terugleververgoeding voor zonnepanelen geïnstalleerd voor 1 januari 2021 en waar een digitale meter is geplaatst. Derhalve zal ook voor deze installaties de elektrische productie die geïnjecteerd wordt op het distributienet moeten worden opgekocht (thans geldt dit – door het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof – enkel voor zonnepanelen geïnstalleerd na 1 januari 2021, met digitale meter);
 • Het voorstel van wijzigingsdecreet is reeds ingediend bij het Vlaams Parlement. 
 • Wij volgen dit uiteraard op en houden u verder op de hoogte.

Auteurs