Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Vlaamse confederatie bouw (VCB) heft taboe op: dekking asbestschade in verzekering milieuaansprakelijkheid

Deze pagina delen

  • De VCB neemt asbestschade op als gedekt financieel risico in een collectieve verzekering;
  • Ratio: traditionele verzekering dekt nauwelijks milieuschade, laat staan asbestschade hoewel kosten voor herstel van asbestschade hoog kunnen oplopen;
  • Deze collectieve milieuschadeverzekering dekt (i) alle vormen van wettelijk saneringplichtige milieuverontreiniging (incl. asbest) op of vanuit de werven, (ii) de lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden door gedekte milieuverontreiniging, (iii) schade aan de biodiversiteit, (iv) financiële verliezen (bv. winstderving en bedrijfsstilstand), (v) reddingskosten tot beperken van schade, (vi) gerechtskosten voor verdediging, en (vii) expertisekosten;
  • Alle leden van de VCB die zijn aangesloten bij de diverse constituerende federaties (bv. FedBeton of Federatie van Algemene Bouwaannemers) kunnen individueel toetreden tot de verzekering. Daarnaast kunnen ook de aangeduide ondernemingen met het statuut van microvennootschap, kleine vennootschap of grote vennootschap met een jaaromzet van max. EUR 15 miljoen toetreden. Voor de toetreding van vennootschappen met een grotere jaaromzet is het akkoord van de verzekeraar vereist;
  • De verzekering dekt alle aannemingsactiviteiten in de bouw, bv. algemene bouw, dak- en gevelbekleding, funderingswerken, grondboringen, residentiële bouw, ruwbouw, sloop- en ontmantelingswerken, wegenbouwwerken, enz. Er worden een aantal uitsluitingen voorzien gelet op de omvang van hun risicoprofiel, bv. baggerwerken;
  • Een aantal personen worden eveneens uitgesloten als potentieel verzekerden, waaronder erkende asbestverwijderaars, de projectontwikkelaars, alsook externe studie- en adviesbureaus en externe preventie- en milieucoördinatoren;
  • De polis voorziet eveneens in een aantal algemene uitsluitingen, waaronder de vooraf bestaande saneringsverplichtingen alsook de schade aan eigen of ingehuurd personeel, incl. personeel van onderaannemers;
  • De dekking is beperkt tot EUR 2,5 miljoen per schadegeval, en tot EUR 10 miljoen per verzekeringsperiode (i.e. eerste verzekeringsperiode geldt van 1 september 2019 tot 31 augustus 2022). Er gelden eveneens een aantal vrijstellingen, waaronder een vrijstelling van EUR 10.000 voor schadegevallen met asbest;
  • De jaarpremies voor aansluiting bij de collectieve milieuverzekering variëren tussen EUR 350,00 en EUR 2.500,00;
  • Aansluiten tot de collectieve milieuverzekering kan via deze link. Meer informatie vindt u tevens terug in de algemene brochure.

Auteurs