Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaanderen: definitieve goedkeuring renovatieverplichting en EPC voor niet-residentiële gebouwen en uitstel voor opmaak EPC gemeenschappelijke delen

Deze pagina delen

 • In onze eerder nieuwsbericht informeerden wij u dat de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 het besluit tot invoering van een renovatieverplichting en energieprestatiecertificaat (EPC) voor niet-residentiële gebouwen (het Besluit) principieel goedkeurde, maar dat op dat ogenblik nog het nodige advies werd ingewonnen;
 • Via dit nieuwsbericht informeren wij u graag dat het Besluit ondertussen op 9 juli 2021 door de Vlaamse Regering definitief werd goedgekeurd na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State;
 • Voor de goede orde herhalen wij hieronder nogmaals de principes van het Besluit:
  • Vanaf 1 januari 2022: elk niet-residentieel gebouw, hetzij elke niet-residentiële eenheid moet binnen 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte van verkoop, vestiging van erfpacht of opstal (en dus geen verlenging van erfpacht- of opstalrecht) aan 4 energetische renovatiemaatregelen voldoen (dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties);
   • Wanneer er meerdere eigenaars, opstalhouders of erfpachters zijn, rust de renovatieverplichting op elk van hen;
  • Vanaf 1 januari 2022: kleine niet-residentiële eenheden (< 500 m2 en gebouw waarvan het deel uitmaakt < 1.000 m2), die samen een niet-residentieel gebouw vormen en in totaliteit worden overgedragen, moeten bijkomend binnen dezelfde periode van 5 jaar een energieprestatielabel C behalen;
  • Vanaf 1 januari 2023: grote niet-residentiële eenheden, die samen een niet-residentieel gebouw vormen en in totaliteit worden overgedragen, moeten bijkomend binnen dezelfde periode van 5 jaar een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5 procent behalen;
   • Er geldt een vrijstelling van bovenstaande verplichtingen voor niet-residentiële gebouwen die binnen 5 jaar na de authentieke akte worden gesloopt;
  • Vanaf 1 januari 2025: grote niet-residentiële eenheden beschikken continu over een geldig EPC niet-residentiële gebouwen (uitzondering: géén EPC vereist voor gebouweenheden met een vloeroppervlakte van maximum 50 m2 in een industrieel gebouw of landbouwgebouw);
 • Het Besluit verleent tevens uitstel voor de opmaak van een EPC voor de gemeenschappelijke delen:
  • Voor een appartementsgebouw met minstens 2 residentiële gebouweenheden: uiterlijk op 1 januari 2024;
  • Voor een appartementsgebouw met minstens 5 gebouweenheden, waarvan minstens 2 residentiële gebouweenheden: uiterlijk 1 januari 2023;
  • Voor een appartementsgebouw met minstens 15 gebouweenheden, waarvan minstens 2 residentiële gebouweenheden: uiterlijk 1 januari 2022;
  • Voor een nieuwbouwappartementsgebouw: 10 jaar nadat de vergunning is verkregen;
 • Tot slot wordt het EPC voor publieke gebouwen geïntegreerd in het EPC voor niet-residentiële gebouwen. Het Besluit heft aldus de bepalingen inzake het EPC publieke gebouwen op, doch de datum van inwerkingtreding is nog te bepalen door de Vlaamse minister.

Auteurs