Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Volgende stap in de modernisering van het Burgerlijk Wetboek: Boek 3 “Goederen” goedgekeurd door de Kamer

Deze pagina delen

 • Op 30 januari 2020 werd het wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer en ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning;
 • Dit boek 3 “Goederen” treedt in werking op de eerste dag van de achttiende maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad (wellicht najaar 2021);
 • Het doel tot invoeging van boek 3 is om zowel een geïntegreerde als functionele benadering van het goederenrecht te bewerkstelligen, evenals een modernisering en flexibilisering door te voeren;
 • Het nieuw boek bestaat uit acht titels, met name (i) algemene bepalingen (ii) indeling van goederen (iii) eigendomsrecht (iv) mede-eigendom (v) burenrelaties (vi) recht vruchtgebruik (vii) erfpachtrecht en (viii) opstalrecht;
 • Deze hervorming voorziet in een aantal ingrijpende wijzigingen relevant voor de vastgoedpraktijk, met name
  • een afzonderlijke titel over burenrelaties, met bepalingen omtrent burenhinder, de gemene afsluiting en erfdienstbaarheden;
  • de verlenging van de maximale duurtijd van een opstalrecht van 50 jaar naar 99 jaar;
  • de minimumduur van het erfpachtrecht wordt herleid van 27 jaar naar 15 jaar;
 • Het real estate-team van Lydian zal u de komende weken met opeenvolgende nieuwsbrieven verder op de hoogte brengen van deze hervormingen in het goederenrecht.

Auteurs

Onze kantoren