Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Wat zijn mogelijke verzekeringsvragen en –geschillen in verband met het Coronavirus?

Deze pagina delen

1. De toestand rond COVID-19 (“Coronavirus”) blijft zich ontwikkelen en de gevolgen zijn nog steeds moeilijk te voorspellen. Op basis van ervaringen met historische pandemieën, lijken veel aspecten van de verzekeringssector een impact te ondervinden van het Coronavirus.

2. Een wereldwijde pandemie kan ernstige gevolgen hebben voor de gehele verzekeringssector en bijna elke productlijn in de verzekeringssector kan hierbij betrokken zijn: worden pandemie-gerelateerde verliezen vanwege een bedrijfsonderbreking gedekt door een zaakverzekering? Volgen er aansprakelijkheidskwesties na een mogelijke overdracht van het virus? Kunnen bestuurders en leidinggevenden verantwoordelijk worden gehouden? Kunnen de gezondheidszorg of de farmaceutische industrie verantwoordelijk worden gehouden? Zijn de medische kosten gedekt door een ziekteverzekering? Moeten de reisverzekeraars tussenkomen in het geval van annulering? Enz.

3. Een pandemie is onvoorspelbaar en kan grootschalige proporties aannemen. Actuarissen worden geconfronteerd met uitdagingen met betrekking tot de berekening van het risico, verbonden aan een mogelijke pandemie. Pandemieën zijn immers telkens verschillend en afhankelijk van de onderliggende ziekte(n) waardoor actuarissen niet over objectieve en betrouwbare actuariële gegevens beschikken. Hierdoor zouden verzekeraars het risico als onverzekerbaar kunnen beschouwen.

4. Tot dusver hebben de meeste besprekingen en analyses van de verzekeringssector met betrekking tot het Coronavirus betrekking op reisverzekeringen en verzekeringen voor bedrijfsonderbreking:

  • Een annulatieverzekering dekt over het algemeen geen epidemieën en pandemieën. Een annulatieverzekering dekt namelijk zelden oorzaken van annulatie buiten een persoon om, maar verleent wel dekking aan de verzekerde in het geval van een gezondheidsprobleem of in geval van een gebeurtenis die het dagelijks leven van de verzekerde zou kunnen verstoren. Hetzelfde geldt voor de reisbijstandsverzekering. De bijstandsverzekeraar zal in principe alleen ingrijpen als de verzekerde door de pandemie is besmet. Daarnaast sluiten veel reisverzekeringen over het algemeen verliezen uit die veroorzaakt zijn door gebeurtenissen die bekend of voorzienbaar waren, wat nu zou kunnen leiden tot discussies over de dekking in het geval van reizen naar bepaalde landen.
     
  • In sommige commerciële zaakverzekeringen is de dekking voor een bedrijfsonderbreking verzekerd indien de verzekerde aantoont dat er sprake is van een direct lichamelijk verlies of van schade aan het verzekerde object door een gedekte oorzaak van verlies. In het geval van een claim voor een met het Coronavirus gerelateerde bedrijfsonderbreking kunnen sommige verzekeraars betwisten of aan de voorwaarde van lichamelijk verlies is voldaan. Echter, commerciële zaakverzekeringen kunnen dekking bieden voor een bedrijfsonderbreking, ontstaan in het geval een publieke autoriteit de toegang tot de gebouwen van de verzekerde verbiedt. Het is vandaar mogelijk dat de verzekeraar voor bedrijfsonderbreking een schadegeval zal uitbetalen op basis van deze specifieke dekking.

5. Het valt af te wachten hoe groot de impact van het Coronavirus op de verzekeringssector zal zijn, maar het is alvast zeker dat Coronavirus-gerelateerde verzekeringskwesties naar voren komen en de vraag inzake de verzekeringsdekking bediscussieerd wordt.

Naast de impact van het inmiddels bekende Coronavirus (COVID-19) op ons privéleven, worden bedrijven in België en de rest van de wereld ook geconfronteerd met belangrijke moeilijkheden en uitdagingen op alle niveaus van hun bedrijfsvoering. 

Lees meer over de verschillende gerelateerde onderwerpen

Lydian staat klaar om u te helpen met al uw vragen over de impact van het Coronavirus op uw dagelijkse activiteiten.

Contacteer ons met al uw vragen op corona@lydian.be

Auteurs