Lydian

Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

In our spotlight

About Lydian
November 14
Lydian is named Best Belgian law firm in 2018. Read our online press release.

All news

Employment
February 21
Isabel Plets en Eveline Ankaert, hebben een stand van zaken opgemaakt
February 20
In een recente omzendbrief wijst minister Homans de Vlaamse lokale besturen op de vaststelling van Audit Vlaanderen dat deze lokale besturen
Regulatory
February 13
In zijn arrest van 19 december 2018 (zaak C-216/17) bevestigt het Hof van Justitie het principe dat een aanbestedende overheid niet post factum
Real estate
February 8
Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit goed;
Real estate
February 8
Op 13 december 2018 heeft de Brusselse Regering het besluit betreffende het Energieprestatie en Binnen klimaat-certificaat (het EPB-certificaat) openbaar gebouw (het Besluit) goedgekeurd;
Real estate
February 8
Le 14 décembre 2018, le Gouvernement flamand a approuvé la réforme de l’Arrêté sur le Patrimoine immobilier;