Lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

27.02.18
Lunchseminarie 'IP contracts: how to enhance your IP through license, transfer and pledge agreements'
Lydian
Tour & Taxis Brussel
27.02.18
Lunch-séminaire 'IP contracts: how to enhance your IP through license, transfer and pledge agreements'
Lydian
Tour & Taxis Bruxelles
01.03.18
Recente ontwikkelingen relevant voor uw commerciële vastgoedprojecten
De Jachthoorn
Doornstraat 11 Kontich
20.03.18
Lunchseminarie: Schuldinvordering en schuldbewaring
De Jachthoorn
Doornstraat 11 Kontich
29.03.18
Lunchseminarie 'Sociale inspectie: bent u voorbereid?'
Lydian
Tour & Taxis Brussel

Lydian is a full-service, fully-fledged, independent Belgian business law firm.

“Straight-to-the-point advice is the hallmark of Lydian” – Legal 500

News

21.02.2018

Réforme de l'impôt des sociétés – nouvelles règles

La nouvelle réforme de l'impôt sur les sociétés a été publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2017.
21.02.2018

Hebt u reeds de totale waarde van de door u in 2015 – 2017 geplaatste ‘Belgische’ overheidsopdrachten aangemeld bij www.overheidsopdrachten.belgie.be? U kan dit nog doen tot en met 15 maart 2018.

Vanaf 30 juni 2017 zijn aanbesteders (= aanbestedende overheden en entiteiten) verplicht een door de federale regering in te richten aanspreekpunt uiterlijk per 15 maart 2018
19.02.2018

Litigating in Belgium: recent developments

In March 2015, the Belgian Minister of Justice Koen Geens revealed his plans to reform the Belgian judicial system.
14.02.2018

Hervorming van het insolventierecht: Implicaties van de wet van 11 augustus 2017 ter invoering van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht

Hoewel deze hervorming volgens sommigen gekwalificeerd wordt als revolutionair en ze volgens de minister van Justitie geïnspireerd is door een wil om een « sprong te maken naar het recht...
14.02.2018

La réforme du droit de l’insolvabilité : Implications de la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le code de droit économique

Bien que, selon certains, cette réforme soit qualifiée de révolutionnaire, inspirée par une volonté de faire un "saut vers le droit de demain" selon l’expression du ministre de la...
12.02.2018

Litigation in English? A possibility soon to arrive in Brussels.

On 27 October 2017, the Council of Ministers came to an agreement based on a mutual initiative between Minister of Justice Koen Geens and Prime Minister Charles Michel
08.02.2018

A1 statement can be disregarded in cases of fraud (only)

As expected, the Court of Justice decided on 6 February 2018 that national courts may disapply an A1 statement in the event of fraud (case Altun a.o.).
08.02.2018

Le certificat A1 peut (uniquement) être écarté en cas de fraude

Comme attendu, la cour de Justice a jugé le 6 février 2018 que le juge national peut écarter l’application d’un formulaire A1 en cas de fraude (affaire Altun e.a.)
07.02.2018

DELAYED TIMING for the IDD Directive in Belgium

We previously informed you that the European Commission and the European Parliament had proposed, at the end of 2017, to push back the timing of the Insurance Distribution Directive (IDD).
06.02.2018

A1 verklaring kan (enkel) bij fraude opzij geschoven worden

Zoals verwacht heeft het Hof van Justitie vandaag geoordeeld dat de nationale rechter een A1 formulier buiten toepassing kan laten in geval van fraude (zaak Altun e.a.).