Lydian

Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

Upcoming events

De Jachthoorn
Doornstraat 11 Kontich

In our spotlight

Public Sector
April 30
Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten.

All news

Real estate
June 15
En date du 1er mars 2018, le parlement wallon a adopté un nouveau décret qui entrera en vigueur, pour la majorité de ses dispositions, le 1er janvier 2019.
Real estate
June 15
Op 1 maart 2018 keurde het Waalse parlement een nieuw decreet goed dat voor het merendeel van haar bepalingen op 1 januari 2019 in werking zal treden.
Corporate
June 8
Met de langverwachte hervorming van het Wetboek van vennootschappen is onlangs een enorme stap vooruit gezet: er is eindelijk een tekst beschikbaar.
Corporate
June 8
The long-awaited reform of the Belgian Companies Code has recently taken a giant step forward: a text is finally available.
Corporate
June 7
La Réforme du Code des sociétés tant attendue a récemment fait un pas de géant : un texte est enfin disponible.
Corporate
June 7
Een nieuwe wet van 29 maart 2018 heeft als doel het wettelijk arsenaal voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te vervolledigen.