Lydian

Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

In our spotlight

Regulatory
April 30
Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten.

All news

Insurance & Reinsurance
July 30
Op 2 mei jl. is het Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking
Employment
July 30
Wij selecteerden alvast enkele van de belangrijkste maatregelen uit deze wet die een impact kunnen hebben binnen uw HR.
July 27
Vous trouverez dans cet e-zine un aperçu des principales nouveautés qui peuvent avoir un impact sur les activités liées à l’e-commerce de votre entreprise.
Employment
July 26
Just before the summer break, Parliament has approved a number of measures which, although they are very different, should lead to more flexibility in the labour market.
Employment
July 25
Juste avant les vacances parlementaires, le Parlement a approuvé un certain nombre de mesures qui, bien qu’elles soient fort différentes, doivent mener à plus de flexibilité sur le marché du travail.
Employment
July 25
Nog net voor het zomerreces heeft het parlement een aantal maatregelen goedgekeurd die, hoewel ze zeer verschillend zijn, moeten leiden tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.