Lydian

Menu

More from lydian

Brexit Belgium are you ready

Kickstart your carer at Lydian now

In our spotlight

Public Sector
April 30
Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten.

All news

Real estate
May 25
Responsabilité du bailleur en cas de perte de la garantie locative par l’agent immobilier
Real estate
May 25
Aansprakelijkheid van de verhuurder bij verlies van de huurwaarborg door de vastgoedmakelaar
Insurance and pensions
May 25
This makes Lydian again the only Belgian law firm with 2 named individuals.
Dispute Resolution
May 22
La Chambre des représentants votera bientôt une loi visant à promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges et en particulier la médiation.
Dispute Resolution
May 22
Binnenkort stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een nieuwe wet die alternatieve geschillenbeslechting en in het bijzonder bemiddeling moet promoten.
Litigation
May 18
On 27 October 2017, the Council of Ministers came to an agreement based on a mutual initiative between Minister of Justice Koen Geens and Prime Minister Charles Michel