Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronapremie is er!

Deze pagina delen

Vandaag zijn in het Belgisch Staatsblad de regels rond de coronapremie verschenen. 

Wat?

Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goed gepresteerd hebben kunnen werknemers voor het jaar 2021 een coronapremie toekennen tussen 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Werknemers kunnen deze fiscaalvoordelige premie (in de vorm van een consumptiecheque) gebruiken in een aantal handelszaken en inrichtingen om op die manier de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economisch herstel. De premie geldt tot 31 december 2022.

De coronapremie is onder bepaalde voorwaarden (bv. per werknemer maximum 500 EUR en toegekend in een sectorale of ondernemings-cao of bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, individuele overeenkomst) niet onderworpen aan werknemersbijdragen. Er is wel een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd van 16,5%. 

Tot slot is de premie vrijgesteld in de personenbelasting en volledig aftrekbaar voor de werkgever (bruto = netto).

To do

Bekijk uw loonbeleid en ga na of u dit fiscaalvoordelig incentive kunt en zo ja wenst toe te kennen aan uw werknemers. 

Auteurs