Overslaan en naar de inhoud gaan

De Lydian series: Het (nieuw) bewijsrecht en verzekeringen

Deze pagina delen

Bij schadegevallen en bij verzekeringen zal men vaak het bewijs moeten leveren van feiten of rechtshandelingen, met toepassing van het Belgisch bewijsrecht. Dit bewijsrecht is onlangs gewijzigd, met enkele significante vernieuwingen.

Het bewijs en bewijsrecht zal namelijk een belangrijke rol spelen bij het bewijzen van schadegevallen en (niet-)aansprakelijkheid van de verzekerde. Heel vaak wordt niet genoeg stilgestaan bij het grote belang hiervan, met nadelige gevolgen bij de procesvoering voor het bekomen van schadevergoeding of herstel. Op welke manier kan u bewijs leveren en wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Bewijsrecht zal daarnaast ook een rol spelen bij het bewijzen van het bestaan en inhoud van uw verzekeringsovereenkomst (B2B en B2C), maar ook bv. in het kader van precontractuele informatieplichten en beroepsaansprakelijkheid. Gelet op de steeds groeiende internationalisering van de handel, is het ook nuttig om even stil te staan bij de internationale context van bewijs en bewijsrecht, toegepast op internationale schadegevallen en  verzekeringsbetwistingen. 

In deze serie van drie webinars worden de essenties van het (nieuw) Belgisch bewijsrecht besproken, toegepast op de verzekeringscontext. Wat betreft de internationale context zal Lydian daarbij ook beroep doen op buitenlandse gespecialiseerde advocaten die tot haar netwerk behoren.

Herbekijk nu het eerste webinar over "Bewijs van schadegevallen en aansprakelijkheid".
Herbekijk nu het tweede webinar over "Het bewijs van verzekeringsovereenkomsten".
Herbekijk nu het derde webinar over "Bewijsrecht en verzekeringen in internationale context".

Auteurs