Overslaan en naar de inhoud gaan

De Vlaamse woningpas introduceert de tool ‘groenblauwpeil’: indicator over de klimaatbestendigheid van uw woning

Deze pagina delen

  • Op 27 december 2018 werd in Vlaanderen de woningpas ingevoerd. De woningpas is een digitaal paspoort van een residentieel gebouw dat verschillende informatie van het gebouw, de grond en de omgeving verzamelt (bodemattest, asbestattest, vergunningen, EPC, informatie over uitgevoerde renovatiewerken, etc.) (zie ook onze eerdere e-zine van 4 januari 2019, en e-flashes van 1 juli 2021, 15 februari 2022, 4 augustus 2022 en 1 februari 2023);
  • In navolging van de Blue Deal waarbij de Vlaamse overheid de strijd wil aangaan tegen waterschaarste en droogte, werd de woningpas uitgebreid met de tool ‘groenblauwpeil’; 
  • Het groenblauwpeil is een louter informatieve indicator over de klimaatbestendigheid van een woning, met twee scores:
    • een groene score die peilt naar biodiversiteit, verkoeling en luchtkwaliteit;
    • een blauwe score die peilt naar regenwateropvang en regenwatergebruik;
  • Naar analogie met het energieprestatiecertificaat wordt (zowel voor de groene als de blauwe score) een score van A tot F toegekend aan elke woning, waarbij een score van A aantoont dat uw woning zeer klimaatbestendig is, terwijl een score van F wijst op een gebrek aan klimaatbestendigheid. Bij een lage score, stelt de tool ook enkele suggesties voor om de klimaatbestendigheid te verbeteren; 
  • De woningpas is raadpleegbaar via www.woningpas.vlaanderen.be en aanmelden kan via e-ID-kaart of ‘Itsme’;
  • Lydian houdt u uiteraard, wat dit topic betreft, verder op de hoogte. Zo wenst de Vlaamse decreetgever de woningpas tegen eind 2023 bijkomend uit te breiden naar een zogenoemde gebouwenpas voor alle niet-residentiële gebouwen.

Auteurs