Overslaan en naar de inhoud gaan

In Vlaanderen is de Woningpas nu ook beschikbaar voor ondernemingen

Deze pagina delen

  • Sinds de goedkeuring van het decreet van 30 november 2018, kan elke titularis van een zakelijk recht op een residentieel gebouw gesitueerd in Vlaanderen (eigenaar, opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker), het digitaal paspoort van dat residentieel gebouw (de Woningpas) raadplegen op een daarvoor bestemd digitaal platform. Meer hierover in onze e-zine van 4 januari 2019
  • Ter herinnering: de Woningpas verzamelt allerlei documenten (attesten, keuringen, vergunningen, technische gegevens, plannen, foto’s, enz.) die betrekking hebben op bijvoorbeeld de milieu-, energie- of stedenbouwkundige aspecten van het gebouw;
  • De titularis van zo een zakelijk recht kan op zijn beurt ook aan een “gemachtigde derde” (accountants, makelaars, notarissen, potentiële kopers of huurders, enz.) de toegang verlenen om de gegevens verwerkt in de Woningpas te raadplegen;
  • De regels rond de Woningpas werden naderhand verder gespecifieerd in een besluit van 23 april 2021, zoals reeds besproken in onze e-flash van 1 juli 2021;
  • Oorspronkelijk was dit platform enkel toegankelijk voor natuurlijke personen;
  • Sinds 20 januari 2022 staat dit digitaal paspoort ook ter beschikking van ondernemingen die titularis zijn van een zakelijk recht op een residentieel gebouw, hetzij via haar wettelijke vertegenwoordigers, hetzij via haar “gemachtigde derden”;
  • Om de toegang tot de Woningpas te vergemakkelijken, kunnen ondernemingen met een zakelijk recht nu ook rechtstreeks toegang ertoe krijgen via het e-loket van VLAIO;
  • Het besluit om de Woningpas ook toegankelijk te maken voor ondernemingen sluit aan bij de verplichte renovatie van residentiële woningen vanaf 2023, omdat de Woningpas veel essentiële informatie biedt die relevant kan zijn bij het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een gebouw en het administratieve proces vereenvoudigt;
  • Momenteel ligt de uitbereiding van de “Woningpas” naar een “Gebouwenpas” op tafel waarbij vanaf 2023 het platform ook toegankelijk zou worden voor niet-residentiële gebouwen. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen hieromtrent.