Overslaan en naar de inhoud gaan

Factsheets – methoden van geschillenbeslechting, arbitrage & bemiddeling

Deze pagina delen

Vandaag, ter gelegenheid van “Conflict Resolution Day”, brengt ons Dispute Resolution Team nog twee andere factsheets uit over de Methoden van geschillenbeslechting en Arbitrage in België. Gelet op de groeiende belangstelling voor alternatieve vormen van geschillenbeslechting bij onze cliënten en de wetgever/rechtbanken en hoven en als Best independent Belgian law firm in Litigation & Arbitration volgens de Trends Legal Award in 2018, vinden wij het belangrijk om u te informeren over de belangrijkste kenmerken van deze methoden.

Parallel hebben wij in samenwerking met het IBJ/IJE een enquête "behandeling van geschillen binnen ondernemingen" gelanceerd en houden wij u de komende weken op de hoogte van de resultaten.

Net als onze eerder deze week gepubliceerde factsheet over Bemiddeling, zijn onze fact sheets beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

Hieronder vindt u een kort overzicht van onze drie factsheets.

- Welke wijze van geschillenbeslechting kiezen voor uw geschil? (Publicatie #1)

Wij houden ervan om als advocaten onze cliënten te verdedigen voor de hoven en rechtbanken of voor een panel van arbiters.

Wij zijn er ons nochtans van bewust dat deze methoden van geschillenbeslechting niet altijd de meest aangewezen en efficiënte zijn, althans niet in eerste instantie.  Wij adviseren onze cliënten dus om, zodra mogelijk, onderhandelingen en bemiddeling te overwegen. 

Om u te helpen bij het kiezen van de meest geschikte wijze, bieden wij u in onze factsheet een schematische vergelijking ervan (voor- en nadelen), na een korte beschrijving van de vier voornaamste wijzen van geschillenbeslechting.

- Arbitrage (Publicatie #2)

Arbitrage verschilt fundamenteel van een gerechtelijke procedure. Onze factsheet arbitrage geeft u een antwoord op de volgende vragen: Hoe is arbitrage geregeld, wat zijn de voordelen en mogelijke uitdagingen? Wat zijn de kosten?

- Bemiddeling (Publicatie #3)

Bemiddeling wordt steeds meer aangemoedigd door de Belgische wetgever en door de hoven en rechtbanken. In onze factsheet vindt u een overzicht van de verschillende soorten bemiddeling en de kenmerken van deze alternatieve geschillenbeslechting. 

Gelieve onze factsheets hier te lezen: