Overslaan en naar de inhoud gaan

Facturen moeten binnen 60 dagen betaald zijn

Deze pagina delen

Op 1 februari 2022 zijn nieuwe regels in werking getreden die een wijziging inhouden van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet Betalingsachterstand). Met deze nieuwe regels worden de betalingstermijnen tussen ondernemingen voor een tweede maal verstrengd. 

In onze eerdere E-Flash van 6 mei 2020 werd ingegaan op de wetswijziging waarmee de wetgever onder meer een maximale betalingstermijn oplegde van 60 kalenderdagen indien de schuldeiser een kmo is en de schuldenaar geen kmo is. 

Deze maximale betalingstermijn wordt nu doorgetrokken naar alle ondernemingen. Sectorspecifieke uitzonderingen zijn mogelijk gemaakt voor de regering. Er is evenwel nog geen Koninklijk Besluit bekend dat daarin voorziet.

De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 februari 2022 en zijn onmiddellijk van toepassing op lopende overeenkomsten. 

Indien de nieuwe regels niet worden nageleefd en toch een langere betalingstermijn (vb 90 dagen) wordt voorzien, zal deze bepaling voor niet geschreven worden gehouden en zal de wettelijke default betalingstermijn van 30 dagen van toepassing zijn.

Gelet op de voormelde verstrengingen van de wettelijke maximale betalingstermijn, is het aangewezen om uw overeenkomsten en/of algemene (factuur)voorwaarden mogelijks aan te passen.  Desgevallend dient de wijze waarop partijen samenwerken geëvalueerd te worden om de cashflow te laten aansluiten. Lydian is graag uw gesprekspartner daarin.

Auteurs