Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Inhoudingsplicht voor schulden van aannemers verruimd!

Deze pagina delen

  • Voor opdrachtgevers en (hoofd)aannemers omtrent werken in onroerende staat of daarmee gelijkgestelde werken bestaat de verplichting om op het ogenblik van contractsluiting na te gaan of de (onder)aannemer waarop men beroep wenst te doen fiscale en/of sociale schulden heeft (zie ook onze eerdere e-zine daaromtrent);
  • Op 1 januari 2020 trad het nieuwe Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (het Invorderingswetboek) in werking;
  • Dit Invorderingswetboek voorziet o.a. in een harmonisatie van de fiscale procedure en een verruiming van de inhoudingsplicht in hoofde van de opdrachtgever of hoofdaannemer;
  • Daar waar de inhoudingsplicht voorheen was beperkt tot fiscale schulden betreffende inkomstenbelasting en BTW, verruimt het Invorderingswetboek dit met (i) de voorheffingen (roerende, onroerende en bedrijfsvoorheffing), (ii) met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen (bijvoorbeeld verkeersbelasting op autovoertuigen) (iii) diverse taksen (bijvoorbeeld taks op de beursverrichtingen) (iv) rolrecht en tevens niet-fiscale schulden (bijvoorbeeld retributies);
  • Op de website www.checkinhoudingsplicht.be kan u eenvoudig aan de hand van het KBO-nummer van de (onder)aannemer nagaan of u een inhoudingsverplichting heeft.

Auteurs

Onze kantoren