Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Webinar Series: "Productaansprakelijkheid: hoe gebreken in producten voorkomen en genezen?"

Deze pagina delen

In het licht van recente ontwikkelingen in de wetgeving over productveiligheid, -aansprakelijkheid en -duurzaamheid, en naar aanleiding van een aantal schandalen rond gebrekkige producten, heeft het Commercial & Litigation team van Lydian besloten een serie van drie webinars te organiseren over productaansprakelijkheid. 

Of u nu fabrikant, distributeur, verkoper, koper, gebruiker of verzekeraar bent, deze serie webinars is voor u!

Het Commercial & Team beantwoordt op een pragmatische manier een reeks vragen om u te helpen een conform en veilig product op de markt te brengen. Wij reiken u bovendien een aantal hulpmiddelen aan om met uw leveranciers en klanten om te gaan in geval van een gebrekkig product en eventuele recall maatregelen.

[AFGELOPEN] Webinar I: "Productconformiteit en -veiligheid is een must" (in het Frans)

Iedereen die ooit een nieuw levensmiddel of elektronisch, farmaceutisch, cosmetisch… product op de Belgische markt heeft willen brengen, weet dat dit tijd kost en dat er veel regelgeving is om te analyseren en te respecteren. Een product dat conform is op de Amerikaanse of Italiaanse markt, is dat niet noodzakelijk op de Belgische markt. Voordat een product op de markt kan worden gebracht, is het meestal noodzakelijk om het product een reeks tests te laten ondergaan, om te garanderen dat het product geen verboden of verouderde onderdelen bevat, om een vergunning te bekomen voor de commercialisatie ervan, om op de verpakking een reeks verplichte veiligheids- en reclyclinginformatie te vermelden in de juiste taal/talen en om een gebruikershandeling op te stellen. Tijdens dit webinar heeft het Commercial & Litigation team deze verschillende aspecten en huidige en toekomstige verplichtingen behandeld, met inbegrip van de wettelijke en commerciële garantie die samen met het product kan worden verkocht.

[AFGELOPEN] Webinar II: "(Buiten)contractuele aansprakelijkheid voor producten met gebreken" (in het Nederlands)

Bij de (internationale) aankoop en/of verkoop van producten kunnen verschillende problemen ontstaan. Dit kan leiden tot onzekerheid, zowel bij de koper als de verkoper. Wat zijn de juridische mogelijkheden indien een product schade heeft veroorzaakt? Op welke rechtsgrond kan de verkoper aangesproken worden en binnen welke termijn dient dit te gebeuren? Welke schade komt er in voorkomend geval in aanmerking voor vergoeding? Maar ook: kan de contractuele aansprakelijkheid beperkt of zelfs uitgesloten worden? In dit webinar zullen voorgaande vragen bekeken worden in het licht van de voedingsindustrie, die regelmatig getroffen wordt door een recall. De verdeler van voedingswaren dient immers adequaat te reageren wanneer hij bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een bevel tot terugroeping van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Deze casus fungeerde als leidraad doorheen dit tweede webinar inzake productaansprakelijkheid en productveiligheid georganiseerd door het Commercial & Litigation team van Lydian.

[AFGELOPEN] Webinar III: "Welke polissen dekken productaansprakelijkheid, contaminatie en recall van gebrekkige producten? Wat is de rol van de verzekeraar?" (in het Nederlands)

De Belgische markt kent een diversiteit van verzekeringsproducten, zo ook in de sector van de (internationale) aankoop en/of verkoop van producten. Maar welk verzekeringsproduct biedt nu de beste bescherming tegen risico’s van productaansprakelijkheid, contaminatie en recall? Wat is er precies gedekt en wat wordt er doorgaans uitgesloten? Welke verplichtingen heeft de verzekerde bij een schadegeval? Welke rol speelt de verzekeraar wanneer de verzekerde geconfronteerd wordt met een recall? In deze derde webinar georganiseerd door het Commercial & Litigation team vertrekt Lydian van de verzekeringsproducten in de voedingssector en de procedure die gevolgd moet worden bij een recall (zowel ten aanzien van de FAVV als ten aanzien van de verzekeraar) om zo een ruimer beeld te geven van de diverse opportuniteiten en mogelijke struikelblokken van aansprakelijkheidsverzekeringen en product recall of contaminatie verzekeringen.

Auteurs