Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Webinar/Seminarie Serie "Bedrijfsfraude"

Deze pagina delen

Het voorkomen, opsporen en sanctioneren van fraude is voor bedrijven cruciaal en wint steeds aan belang. Medewerkers werken meer van thuis uit en hebben vaker toegang tot allerlei bedrijfs- en communicatiemiddelen die bij gebrek aan adequate opvolging en controle kunnen leiden tot misbruiken. Wat kan u als onderneming doen om bedrijfsfraude te voorkomen en welke stappen dient u wel of juist niet te ondernemen wanneer u bedrijfsfraude vermoedt? In deze reeks geven wij u graag een bondig overzicht van de toepasselijke regels en hoe u deze in de praktijk toepast. 

HERBEKIJK NU

Webinar I: Hoe kan ik mijn bedrijfsgeheimen beschermen? 

Tijdens dit webinar bespraken we welke maatregelen u binnen uw bedrijf kan nemen om fraude te voorkomen en uw bedrijfsgeheimen te beschermen. We gaven een overzicht van belangrijke acties en nuttige clausules in de overeenkomsten met uw medewerkers en lichtten toe hoe u uw knowhow kan beschermen nog voor u enige vermoedens van bedrijfsfraude heeft. 

Webinar Bedrijfsfraude II

Webinar II: Whistleblowing en het onderzoek

Tijdens het tweede webinar van deze reeks bespreken we de mogelijke controletechnieken wanneer u misbruiken vermoedt en deze verder wil onderzoeken. Welke stappen bent u gerechtigd te nemen en hoe kan u rechtsgeldig bewijs verzamelen? Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en pitfalls bij het voeren van een intern onderzoek? Bent u verplicht een whistleblowing policy in te voeren en hoe moet u omgaan met whistleblowers en hun klachten? 

 

Webinar III: Welke sancties kan ik toepassen en hoe kan ik schade verhalen? 

Van zodra u bedrijfsfraude heeft vastgesteld en de daders heeft geïdentificeerd is het belangrijk hieraan de juiste gevolgen te koppelen. In dit derde deel van de reeks zetten we uiteen welke sancties u kan opleggen, maar ook hoe u kan overgaan tot beëindiging van lopende overeenkomsten met de betrokken medewerkers. We bespreken tevens de manieren waarop u de geleden schade kan verhalen op de aansprakelijke partij en of het al dan niet opportuun of verplicht is om een strafklacht neer te leggen. 

bedrijfsfraude IV

Seminarie IV: Slot evenement

We sluiten de reeks af met een case study waarbij we de tips die we doorheen de reeks gegeven hebben toepassen in de praktijk. 

Auteurs