Overslaan en naar de inhoud gaan

Opschorting opzeggingstermijn tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid

Deze pagina delen

De Kamer heeft gisteren (11 juni 2020) unaniem het wetsvoorstel aangenomen waaruit volgt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever wordt betekend tijdens de Corona-tijdelijke werkloosheid wordt opgeschort. Er is na het negatieve advies van de Raad van State, geen sprake meer van retroactieve werking van de wet.

Waarom?

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt met een opzeggingstermijn, dan wordt deze opzeggingstermijn in bepaalde gevallen geschorst. Dat is zo voor o.a. ziekte of ongeval, inhaalrust voor overuren, jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, enz. De schorsing van de opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals de Corona-tijdelijke werkloosheid, was daarentegen niet voorzien in het Belgische arbeidsrecht. 

Wat?

Het goedgekeurde wetsvoorstel voegt de Corona-tijdelijke werkloosheid toe aan het lijstje van schorsingsgronden van de opzeggingstermijn. Dit heeft tot gevolg dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer in Corona-tijdelijke werkloosheid wel kan beëindigen met een opzeggingstermijn, maar dat de opzeggingstermijn niet zal starten zolang de arbeidsovereenkomst om deze reden geschorst is. 

Noteer dat dit enkel geldt voor een opzegging gegeven door een werkgever. Een opzegging uitgaande van een werknemer leidt niet tot schorsing van de opzeggingstermijn. 

De wet wordt van toepassing vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Gevolgen?

Wanneer u een werknemer tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (voorlopig tot 31 augustus 2020 mogelijk) ontslaat met een opzeggingstermijn die begint te lopen vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dan zullen de dagen tijdelijke werkloosheid de opzeggingstermijn schorsen. 

Is uw werknemer op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad al ontslagen met een opzeggingstermijn, dan zijn er twee verschillende gevallen:

  • Opzeggingstermijnen gestart op of na 1 maart 2020 
    • en nog steeds lopende op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad: de dagen tijdelijke werkloosheid schorsen de opzeggingstermijn, maar alleen voor wat betreft de dagen tijdelijke werkloosheid vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus niet voor deze tussen 1 maart 2020 en de datum van publicatie in het BS;
    • en niet meer lopende op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad: geen (retroactieve) schorsing van de al afgelopen opzeggingstermijn.  
  • Opzeggingstermijnen al gestart voor 1 maart 2020: de opzeggingstermijn wordt in afwijking van de algemene regel niet geschorst. Het speelt daarbij geen rol of de opzeggingstermijn nog steeds loopt op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Naast de impact van het inmiddels bekende Coronavirus (COVID-19) op ons privéleven, worden bedrijven in België en de rest van de wereld ook geconfronteerd met belangrijke moeilijkheden en uitdagingen op alle niveaus van hun bedrijfsvoering.

Lees meer over de verschillende gerelateerde onderwerpen

Lydian staat klaar om u te helpen met al uw vragen over de impact van het Coronavirus op uw dagelijkse activiteiten.

Contacteer ons met al uw vragen op corona@lydian.be

Auteurs