Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Over welke drie concrete maatregelen bereikt Groep van 10 akkoord?

Deze pagina delen

De Groep van 10, samengesteld uit afgevaardigden van werkgeversorganisaties en vakbonden hebben een akkoord bereikt over drie praktische punten in het kader van de Coronacrisis. Let op: dit akkoord moet wel nog worden omgezet in wetgeving. 

1.    Nieuw medisch getuigschrift tijdens Covid-19 

Met het nieuwe (model van) medische getuigschrift wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • werknemers die arbeidsongeschikt zijn door het Covid-19 (zij hebben recht op gewaarborgd loon); en 
  • werknemers die wel arbeidsgeschikt zijn, maar in quarantaine moeten blijven (zij hebben ofwel recht op loon in het geval ze kunnen telethuiswerken, ofwel recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering). 

Het nieuwe attest is een tijdelijke maatregel die beperkt is tot de duurtijd van de crisis en kan door artsen zowel gebruikt worden voor telefonische raadplegingen als voor raadplegingen via fysiek contact.

TO DO: Denk na over de implementatie van het toekomstige model van getuigschrift in uw processen rond melden van arbeidsongeschiktheid/afwezigheid en koppel de correcte gevolgen aan het ingediende getuigschrift. 

2.    Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tot niveau van uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

Voor wat betreft de duur van de Corona-tijdelijke werkloosheid (momenteel tot 31 mei 2020) wil men de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanpassen, zodat er geen onderscheid meer bestaat met werknemers die zich in tijdelijke werkloosheid bevinden.

3.    Verplichte meldingsplicht bij Corona-tijdelijke werkloosheid 

Werkgevers die beroep willen doen op Corona-tijdelijke werkloosheid, worden verplicht om werknemers daarvan voorafgaandelijk (i.e. ten laatste dag voor werkloosheid) te informeren. Doet hij dat niet, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van Corona-tijdelijke werkloosheid. 

Iedere individuele werknemer moet geïnformeerd worden, maar dat kan eventueel met een collectieve communicatie gebeuren, voor zover duidelijk is voor elke werknemer welk arbeidsregime van toepassing zal zijn.

Daarnaast zal de werkgever informatie achteraf moeten geven over het gebruik van tijdelijke werkloosheid aan de secretaris van de ondernemingsraad (of bij gebrek aan OR, aan het CPBW of bij gebrek aan het CPBW, aan de vakbondsafvaardiging).

TO DO: Bereid een transparante communicatie voor, zowel voor de werknemers als voor de overlegorganen. 
 

Naast de impact van het inmiddels bekende Coronavirus (COVID-19) op ons privéleven, worden bedrijven in België en de rest van de wereld ook geconfronteerd met belangrijke moeilijkheden en uitdagingen op alle niveaus van hun bedrijfsvoering. 

Lees meer over de verschillende gerelateerde onderwerpen

Lydian staat klaar om u te helpen met al uw vragen over de impact van het Coronavirus op uw dagelijkse activiteiten.

Contacteer ons met al uw vragen op corona@lydian.be

Auteurs