Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Resultaten én belangrijkste conclusies van de enquête “Behandeling van geschillen binnen ondernemingen”

Deze pagina delen

In samenwerking met het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ), heeft Lydian eind 2019 een lunchseminarie georganiseerd waarbij de resultaten werden toegelicht van een uitgebreide enquête omtrent de wijze waarop ondernemingen omgaan met externe geschillen.

Het opzet van de enquête was om op basis van de resultaten na te gaan welk beslissingsproces een onderneming kan/moet doorlopen bij een geschil en op welke wijze haar strategie inzake geschillen kan worden geoptimaliseerd rekening houdende met de bestaande procedureopties.

Op die manier kunnen foutieve verwachtingen worden vermeden en geschillen op een efficiënte wijze worden behandeld. 

Middels deze weg wensen wij iedereen te bedanken die deelgenomen heeft aan onze enquête aangezien wij hieruit enkele belangrijke conclusies hebben kunnen trekken en een interessante vergelijking hebben kunnen doorvoeren t.o.v. de resultaten van de vorige enquête die dateerde van 2013.

Uiteraard delen wij maar al te graag onze belangrijkste conclusies met u:

 • Er is een zeer duidelijke trend om tot een minnelijke regeling te komen, maar niet noodzakelijk via bemiddeling;
 • Duur en kostprijs van een procedure liggen aan de basis van deze trend;
 • Onverzoenbare standpunten en princiepskwesties zijn redenen om toch te procederen;
 • Er waren Iets minder geschillen in 2019 (belang van bedrijfsjurist);
 • Advocaat wordt vaak pas ingeschakeld als procedure start en in mindere mate preventief bij ontstaan van geschil, waardoor nochtans een procedure zou kunnen worden vermeden;
 • Financiële inzet van dossier blijft bepalende factor om dossier op te starten, waarbij vooral slaagkansen belangrijk zijn, rechtsplegingsvergoeding speelt niet mee;
 • Arbitrage wint aan belang als alternatief, vooral omwille van de tijdswinst;
 • Opvallende pijnpunten:
  • 1 op 2 bedrijven heeft geen budget voor geschillenbeslechting/procedures;
  • 40% van de bedrijven evalueert haar geschillenbeslechtingsproces niet na afloop van een procedure, waardoor nochtans het risico op een nieuwe procedure zou kunnen worden beperkt.

Voor een uitgebreidere analyse, evenals een vergelijking met de resultaten van 2013, kan u onze PowerPointpresentatie zowel in het Nederlands als in het Frans hieronder raadplegen.

Auteurs