Overslaan en naar de inhoud gaan

Update arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst vereist

Deze pagina delen

Als gevolg van recente wetgeving, zoals de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsdeal en het in het parlement aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, moet het arbeidsreglement worden geactualiseerd. Daarnaast raden wij aan om ook de template arbeidsovereenkomst te reviewen. 

Arbeidsreglement

Alle werkgevers moeten een aantal nieuwe vermeldingen in het arbeidsreglement opnemen, zoals het recht op opleiding of bijkomende informatie rond de opzegging van een arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen ontslag.

Bepaalde aanpassingen zijn dan weer enkel nodig wanneer werkgevers bepaalde nieuwe systemen wensen te introduceren (bv. vierdagenweek of wisselende werkweek) of zijn enkel verplicht voor bepaalde werkgevers (bv. in afwijking van de algemene regel verplicht ziektebriefje voor eerste dag arbeidsongeschiktheid voor werkgevers met minder dan 50 werknemers). 

Sommige aanpassingen moeten al doorgevoerd zijn vanaf 10 november 2022, ook al verwachten we niet dat er onmiddellijk sancties zullen worden opgelegd als dat tegen dan niet in orde is. Voor andere aanpassingen, zoals het recht op deconnectie, moet dat in principe maar vanaf 1 januari 2023, voor zover er voordien geen sectorale cao of een cao in de NAR over het thema is gesloten. 

Voor bepaalde aanpassingen moet de specifieke wijzigingsprocedure worden gevolgd (akkoord ondernemingsraad of opmerkingen van werknemers), voor andere aanpassingen is dat niet het geval. 

We raden aan om alle aanpassingen in één keer door te voeren en om tegelijkertijd het arbeidsreglement volledig te screenen, zeker wanneer dat al een tijd geleden is.

Arbeidsovereenkomst

Daarnaast is het aan te raden om bepaalde clausules in uw template arbeidsovereenkomst te herbekijken, zoals het exclusiviteitsbeding of de clausule rond intellectuele eigendomsrechten.

To do:

Contacteer uw contactpersoon bij Lydian voor het doorvoeren van deze wijzigingen in uw template documenten.

Auteurs