Overslaan en naar de inhoud gaan

Verduidelijking betreffende de online registratie van huurcontracten

Deze pagina delen

  • Op basis van het Koninklijk Besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie (het KB van 7 december 2016) kunnen onderhandse akten houdende de verhuur, onderhuur of overdracht van huur (ongeacht of het verhuurde goed een woning, handelspand of garage betreft) samen met hun bijlagen (zoals de plaatsbeschrijving) sedert 1 januari 2017 online worden geregistreerd via de onlinetoepassing “MyRent” van de FOD Financiën;
  • Er bestonden echter nog onduidelijkheden over het KB van 7 december 2016;
  • Het Koninklijk Besluit van 16 april 2020 tot wijziging van het KB van 7 december 2016 (het Wijzigings-KB) verduidelijkt daarom dat overeenkomsten tot vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal voor de toepassing van “MyRent” niet met overeenkomsten van verhuur, onderhuur of overdracht van huur worden gelijkgesteld;
  • Online registratie via “MyRent” is voor deze overeenkomsten van erfpacht of opstal niet mogelijk. De registratie van voormelde overeenkomsten gebeurt uitsluitend via het bevoegde kantoor Rechtszekerheid; 
  • Het Wijzigings-KB trad in werking op 7 mei 2020.