Overslaan en naar de inhoud gaan

Wetsvoorstel: fiscale vrijstelling voor kwijtgescholden handelshuurinkomsten

Deze pagina delen

  • Krachtens besluit van 29 mei 2020 van de Vlaamse Regering kunnen huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van COVID-19 maatregelen aanspraak maken op een handelshuurlening. Zie hierover onze e-flash van 2 juni 2020 en van 21 december 2020;
  • Hieraan zijn evenwel bepaalde voorwaarden gekoppeld, waaronder de vrijwillige kwijtschelding door de verhuurder van één tot twee maanden huur (incl. lasten) ten voordele van de getroffen huurder;
  • Uit cijfers van Unizo blijkt dat weinig verhuurders bereid zijn om een deel van de handelshuur kwijt te schelden;
  • Bijgevolg werd er op 19 november 2020 een wetsvoorstel ingediend met oog op het invoeren van een fiscale vrijstelling ten bedrage van de handelshuur die wordt kwijtgescholden ten voordele van huurders die sterk lijden onder de economische gevolgen van de COVID-19 crisis;
  • Deze regeling wordt ingevoerd door een nieuw artikel 67octies onder de rubriek B inzake economische vrijstellingen in het wetboek van inkomstenbelastingen (WIB);
  • De bruto-beroepsinkomsten van de verhuurder zullen verminderd worden met het bedrag van de fiscale vrijstelling, zonder dat de aftrek van eventuele beroepskosten wordt aangepast;
  • Voor deze fiscale vrijstelling gelden enkele voorwaarden die in lijn liggen met eerder op federaal en gewestelijk niveau genomen steunmaatregelen (vrijstelling van maximaal twee maanden handelshuur per verhuurd onroerend goed, vrijwillige kwijtschelding van de handelshuur, geen huurder in moeilijkheden,…);
  • De aanvraagprocedure voor de fiscale vrijstelling moet nog nader worden uitgewerkt;
  • Dit wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd en kan bijgevolg nog wijzigen; 
  • Wij volgen dit op en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Naast de impact van het inmiddels bekende Coronavirus (COVID-19) op ons privéleven, worden bedrijven in België en de rest van de wereld ook geconfronteerd met belangrijke moeilijkheden en uitdagingen op alle niveaus van hun bedrijfsvoering.

Lees meer over de verschillende gerelateerde onderwerpen

Lydian staat klaar om u te helpen met al uw vragen over de impact van het Coronavirus op uw dagelijkse activiteiten.

Contacteer ons met al uw vragen op corona@lydian.be

Auteurs