Overslaan en naar de inhoud gaan

Insolventie & Herstructurering

De toepassing van het wettelijk kader om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te waarborgen: dat is de missie van het insolventie- en herstructureringsteam van Lydian.

Aandachtsgebieden

Specialisten van Lydian adviseren over complexe herstructureringen en faillissementen in een brede waaier van probleemsituaties, met name op het gebied van financiën, belastingen, vastgoed, geschillen en pensioenen. Zij gebruiken daarbij analytisch en creatief denken om de best mogelijke oplossingen te bieden.

Lydian geeft ook praktisch en commercieel advies over de litigieuze en niet-litigieuze kwesties die onvermijdelijk zijn bij insolventies. Wij vertegenwoordigen regelmatig schuldenaren, bevoorrechte en niet-bevoorrechte schuldeisers, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, verhuurders, commissies van schuldeisers, bestuurders en insolventiemedewerkers.

Lydian vertegenwoordigt regelmatig ondernemingen die een gerechtelijke reorganisatie nastreven via de rechtbank, waardoor de continuïteit van de werking van de onderneming verzekerd wordt en de onderneming beschermd blijft tegen schuldeisers.
 

Collectieve ontslagen zijn vaak een kenmerk van faillissementen en herstructureringen. De naleving van de toepasselijke wetgeving is zowel complex als tijdrovend, vooral wanneer de context vaak één is van een gespannen relatie tussen werknemers en werkgevers. Lydian heeft ruime ervaring in de omgang met collectieve ontslagen en geeft bijzondere expertise op de volgende gebieden: 

 • Vergoedingen & voordelen / werknemers incentives;
 • arbeidsgeschillen;
 • gezondheid & veiligheid;
 • HR publieke sector;
 • Herstructurering van HR
 • internationale mobiliteit;
 • advies op het gebied van arbeidsrecht;
 • pensioenen;
 • senior managers.
   

Wij adviseren een breed scala aan belanghebbenden in herstructurerings- en insolventiezaken, waaronder kredietnemers in moeilijkheden; senior, junior en achtergestelde kredietverstrekkers; aandeelhouders; bestuurders; curatoren en leveranciers van kredietnemers in moeilijkheden. Wij treden ook op voor investeerders die zich in een onderneming in moeilijkheden willen inkopen, zowel op schuld- als kapitaalniveau. 
Lydian’s herstructurerings- en insolventieteam heeft ruime ervaring in alle formele insolventieprocedures, of deze nu worden gebruikt als onderdeel van work-out of als een exit-oplossing voor een onderneming in moeilijkheden.
 

Ons team heeft een stevige reputatie opgebouwd in het behandelen van de arbeidsrechtelijke aspecten van bedrijfsherstructureringen, met inbegrip van overdrachten van ondernemingen (TUPE), outsourcing, collectieve ontslagen, bedrijfssluitingen en herstructureringen in het kader van de Belgische Chapter 11-achtige procedures. 

Wij coördineren regelmatig Europese herstructureringsprojecten in verschillende landen.

Onze experten adviseren inzake:  

 

 • het opstellen van en onderhandelen over sociale plannen;
 • het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • alle formaliteiten in verband met collectieve ontslagprocedures (kennisgeving aan de autoriteiten en mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers);
 • informatie en raadpleging van (Belgische en Europese) ondernemingsraden, vakbondsdelegaties en comités voor de gezondheid en veiligheid op het werk;
 • regeling van sociale conflicten;
 • regelingen voor vervroegde uittreding.

Lydian heeft ruime ervaring in outsourcing en is bijzonder bedreven inzake:

 • Vergoedingen & voordelen / werknemers incentives;
 • arbeidsgeschillen;
 • gezondheid & veiligheid;
 • HR publieke sector;
 • Herstructurering van HR;
 • internationale mobiliteit;
 • Advies op het gebied van arbeidsrecht;
 • pensioenen;
 • senior managers

Ons team is erop gericht u te helpen bij het optimaliseren van uw onderneming op de korte en lange termijn door middel van de juiste contractuele regelingen voor het begin en het einde van elk uitbestedingsproject, zij het met insourcing of wijziging van dienstverlener.