Overslaan en naar de inhoud gaan

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten stellen ondernemingen in staat om erkenning te krijgen voor, of financieel / concurrerend voordeel te halen uit hetgeen ze uitvinden of creëren en kan een belangrijk immaterieel actief van een onderneming uitmaken.

Aandachtsgebieden

Het IP-team van Lydian is er om u te helpen uw merk op te bouwen en uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. 

Samen met u bedenkt Lydian’s IP-team strategieën op maat om het imago en de merken van uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen en uw doelen te bereiken in de echte, digitale of virtuele wereld (metaverse, NFT...). Daarbij leveren we niet alleen diensten met betrekking tot merkregistraties zoals hieronder toegelicht, maar adviseren we ook bij de keuze van de handelsnaam en domeinnamen om uw merkimago te behouden en te versterken. 

Lydian kan u voorzien van alle diensten met betrekking tot merkregistratie met, waar nodig, de hulp van externe dienstverleners om de meest efficiënte en kosteneffectieve dienst te garanderen. Wij kunnen bijvoorbeeld:

 • Onderzoeken naar de anterioriteit uitvoeren,
 • Merken deponeren in de Benelux of in andere landen,
 • U bijstaan in het geval van een voorlopige weigering,
 • U bijstaan in geval van een oppositieprocedure, 
 • Merkregistraties vernieuwen.  

In een tweede fase staat het IP-team van Lydian haar klanten bij met mogelijke monitoringactiviteiten, portfoliobeheer, verdediging bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (zie hieronder f), het opstellen van overeenkomsten (zie hieronder e) met het oog op de exploitatie van de rechten en het verder uitbouwen van een merk in reclamecampagnes (zie hieronder d). 

Of het nu gaat om bedrijfsgeheimen, knowhow of de toepassing van de nieuwste wetgeving op het gebied van auteursrecht, tekeningen- of modellenrecht of octrooirecht, het IP-team van Lydian staat voor u klaar met het beste advies voor uw creaties en innovaties. 

Wij kunnen u adviseren over de bescherming en voorwaarden voor auteursrechten, bedrijfsgeheimen, tekeningen en modellen, databanken, octrooirechten en kwekersrechten, en de meest geschikte intellectuele eigendomsrechten voor uw producten of diensten identificeren.

Het IP-team van Lydian kan u helpen bij het vaststellen van eigendom van een creatie of uitvinding beschermd door een intellectueel eigendomsrecht en bij het identificeren van manieren om toegevoegde waarde voor uw bedrijf te genereren.

Het IP-team van Lydian kan u ook helpen bij het bepalen van de beste strategie om een uitvinding te beschermen, namelijk deze geheim houden en een bescherming via bedrijfsgeheimen overwegen en/of een octrooiaanvraag indienen in één of meerdere landen (in het laatste geval met de hulp van externe octrooigemachtigden). 

We kunnen u helpen bij het opstellen van alle beleidsregels en procedures die nodig zijn om uw bedrijfsgeheimen en knowhow te bewaren en te beschermen, vanaf de eerste creatie van een idee (en de mogelijke indiening van een e-depot) tot de ontwikkeling en marketing ervan, waarbij we ervoor zorgen dat diefstal van bedrijfsgeheimen wordt opgespoord en voorkomen.

Het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten vereist een grondige kennis van de regelgeving waarbinnen ze moeten worden ontworpen, geproduceerd en verkocht. 

Lydian kan u bijstaan tijdens alle stappen van het proces, van het ontwerp tot de lancering van uw producten en diensten. 

Bedrijven die hun nieuwe producten en diensten op de Belgische markt willen introduceren, vragen ons vaak om advies en een beoordeling van de productetikettering en -verpakking (verplichte, standaardinformatie, wettelijke garanties, reparatie of recyclage verplichtingen, taal, ondersteuning...). Deze vragen kunnen een uitdaging vormen gezien de snel evoluerende wetgeving op het vlak van productaansprakelijkheid, duurzaamheid, digitale en groene transitie en circulaire economie.

Het IP-team van Lydian kan u helpen om uw producten of diensten offline (zelf of via een distributie netwerk) of online te lanceren. 

In de huidige internetmaatschappij vinden steeds meer transacties plaats via internet en e-commerce. Dit doet tal van vragen rijzen met betrekking tot de bewijskracht van e-mails, elektronische handtekeningen, de gevolgen van het sluiten van overeenkomsten met consumenten of ondernemingen via het internet,...

Het IP-team van Lydian houdt zich dagelijks bezig met deze vraagstukken, bijvoorbeeld door het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, disclaimer, gebruiksvoorwaarden…

De praktijk van het IP-team van Lydian omvat alle gebieden die verband houden met de lancering en marketing van producten en diensten, waaronder reclame, maar ook loterijen, wedstrijden en kansspelen.

Wilt u een reclamecampagne publiceren op internet, op sociale media, via tv-spotjes, in kranten of tijdschriften, dan kan ons team u de volgende diensten leveren:

 • Pre-publicatie advies en goedkeuring om ervoor te zorgen dat uw reclame:
  • niet misleidend is of een onrechtmatige vergelijking maakt met de producten van een concurrent,
  • niet in strijd is met richtlijnen of codes die specifiek zijn voor uw sector of voor een specifieke publiekscategorie,
  • de regels respecteert die van toepassing zijn op influencers en portretrechten...
 • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met eigenaren van de inhoud, reclamebureaus, acteurs, artiesten, uitgevers, tv- en radiozenders en internetbedrijven.

We zijn ons ervan bewust dat een reclamecampagne zeker niet de enige manier is om uw producten en diensten te promoten. Uw product of dienst kan ook op de markt worden gebracht, bijvoorbeeld via uw website – e-shop, via productplaatsingen of metaverse, NFT of het organiseren van een wedstrijd

Het IP-team van Lydian kan u uiteraard ook adviseren over de regels die van toepassing zijn op productplaatsingen, de opkomende regelgeving rond metaverse & NFT en over de verschillende regels die van toepassing zijn op loterijen, wedstrijden en kansspelen.

Het IP-team van Lydian kan u helpen bij het opstellen, beoordelen en onderhandelen van alle overeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de creatie, exploitatie, financiering en overdracht van uw intellectuele eigendomsrechten. 

Meer in het bijzonder kan het team u assisteren bij het onderhandelen van alle soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld:

 • Vertrouwelijkheidsovereenkomst,
 • Joint-venture overeenkomst, 
 • R&D-overeenkomst,
 • Bepalingen over intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid in arbeidsovereenkomst of consulting overeenkomst, 
 • Licentie- (en productie-) overeenkomst,
 • Distributieovereenkomst,
 • Publicatieovereenkomst, 
 • Co-existentie overeenkomst,
 • Complexe uitzendovereenkomsten met auteursrechtenorganisaties en omroepen,  
 • Productiefinanciering,
 • Subsidies/subsidieovereenkomst,
 • Pandovereenkomst,
 • Overdrachtsovereenkomst. 

We hebben ervaring om te onderhandelen over complexe bepalingen, zoals eigendom van intellectuele eigendomsrechten (achtergrond en voorgrond), omvang van het gebruik, gevolgen in geval van voortijdige beëindiging van een overeenkomst, insolventie, aansprakelijkheid, garantie, vergoeding en geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten. 

Voor sommige van deze overeenkomsten zal het IP-team van Lydian (nauw) samenwerken met andere afdelingen van Lydian, zoals Employment, Finance en Corporate.

Om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen, bepaalt het IP-team van Lydian samen met u van bij het begin wat de meest geschikte proces- of onderhandelingsstrategie is, rekening houdend met juridische analyse maar ook met uw commerciële en zakelijke prioriteiten.

Het IP-team van Lydian heeft ervaring in het bijstaan van cliënten voor alle gerechtelijke hoven en rechtbanken (burgerlijk en strafrechtelijk) en arbitrale tribunalen in België, met inbegrip van kortgedingprocedures, procedures zoals in kort geding, beslag- en bodemprocedures, zowel voor de Rechtbanken van Eerste Aanleg en de Hoven van Beroep als voor administratieve instanties zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie en WIPO (voor domeinnamen). 

Wij staan u bij in alle nationale en multi-jurisdictionele zaken met betrekking tot:

 • de handhaving van uw intellectuele eigendomsrechten (douanetoezicht),
 • de offline of online schending van uw intellectuele eigendomsrechten, inclusief tegen tussenpersonen,
 • cybersquatting
 • conflicten tussen handelsnamen (of andere (eerdere) rechten) en merken
 • de geldigheid en herroeping van uw intellectuele eigendomsrechten,
 • diefstal van uw bedrijfsgeheimen of knowhow, 
 • oneerlijke concurrentiepraktijken en reclamegeschillen, waaronder met name misleidende reclame,
 • een weigering van het recht van antwoord en mogelijke smaad of aantasting van de goede naam door bijvoorbeeld de publicatie van een persbericht. 

Het IP-team van Lydian bestaat uit ervaren Nederlandstalige en Franstalige advocaten die zaken voor de Belgische rechtbanken in hun moedertaal kunnen behandelen. 

Cliënten appreciëren de pragmatische en (niet-)agressieve aanpak wanneer die nodig is of gevraagd wordt.

Naast bekwame procesadvocaten zijn we ook ervaren onderhandelaars en streven we altijd naar het best mogelijke resultaat voor onze cliënten en naar een snelle schikking als een dergelijke oplossing meer aangewezen is. In de meeste gevallen sturen we eerst ingebrekestellingsbrieven of 'take-down' aankondigingen voordat we een procedure starten.