Overslaan en naar de inhoud gaan

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten stellen ondernemingen in staat om erkenning te krijgen voor, of financieel / concurrerend voordeel te halen uit hetgeen ze uitvinden of creëren en kan een belangrijk immaterieel actief van een onderneming uitmaken.

Aandachtsgebieden

Merken beschermen de goodwill die een onderneming heeft opgebouwd en garanderen consistente kwaliteitsstandaarden aan de consument. De waarde van een sterk merk mag niet worden onderschat.
Het IE-team van Lydian biedt u alle diensten aan met betrekking tot de bescherming van uw merken (nagaan van de beschikbaarheid, gerechtelijke vervolging, tenuitvoerlegging en exploitatie) maar ook met betrekking tot de bescherming van uw handelsnaam, vennootschapsnaam of domeinnaam.
Het team kan u ondersteunen bij het opstellen van alle overeenkomsten die u nodig heeft (bv. licentie-, coëxistentie- en overdrachtsovereenkomsten), alsmede u strategische begeleiding geven en uw vertegenwoordiging in rechte. Het IE-team van Lydian verdedigt uw rechten voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (in geval van weigering, verzet of vordering tot doorhaling) en voor de Belgische rechtbanken of arbitragecolleges om een snelle beëindiging van een inbreuk of een schadevergoeding te bekomen.
 

 

Lydian’s IE-team erkent de waarde van creativiteit in de verschillende vormen van artistieke expressie. Internationale handel in kunst, film, muziek, publicaties, software en databases is de laatste jaren gegroeid. Cliënten zijn op zoek naar procedurele expertise en technische kennis om hen te helpen het niveau van auteursrechtelijke bescherming globaal te verhogen en hen bij te staan bij het bestrijden van eventuele inbreuken.

Het IE-team van Lydian is in dit opzicht de ideale partner. Het team gaat het reeds bestaande auteursrechtelijk materiaal na en gaat op zoek naar manieren om toegevoegde waarde te genereren voor de activiteiten van haar cliënten. Het kan cliënten bijstaan bij het onderhandelen en opstellen van een juridisch solide overeenkomst voor de creatie, het gebruik en de exploitatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, maar tevens bij geschillen daaromtrent.

De tekeningen en modellen van apparaten en hun verpakking bepalen vaak de keuze van de consument. Het nabootsen van creatieve producten is de laatste jaren sterk toegenomen en is een groeiende zorg geworden voor ontwerpers.

Veel ontwerpers zien modellenbescherming als een verzekering tegen alles wat hun creaties kan raken of in gevaar kan brengen. Uit de registratiestatistieken blijkt dat modelrechten voor steeds meer industrieën relevant zijn geworden: de traditionele ontwerpindustrieën, zoals de mode- en meubelindustrie, worden vergezeld van fabrikanten van elektronische apparaten, auto’s en hardware. Dit is deels te danken aan het succes van het Europees model, dat in de hele EU bescherming biedt voor een aantrekkelijke prijs.

Cliënten doen regelmatig beroep op het IE-team van Lydian om te procederen, te bemiddelen en te arbitreren in geschillen over (niet-)geregistreerde modellen of reserveonderdelen bijvoorbeeld. Anderzijds staat het team haar cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten voor de creatie, distributie en licentieverlening van tekeningen en modellen.

Het IE-team van Lydian is zich ervan bewust dat bedrijfsgeheimen en knowhow een essentieel bestanddeel zijn voor veel bedrijven, waarvan de bescherming een zorgvuldige en weloverwogen planning vereist. Het team is ervaren in het ondersteunen van cliënten bij het ontwikkelen van programma’s voor de bescherming van bedrijfsgeheimen en knowhow, als onderdeel van hun intellectuele eigendomsportefeuille. In samenwerking met andere praktijkgroepen ondersteunen de IE-experten van Lydian cliënten bij het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten, joint-ventureovereenkomsten, overeenkomsten voor zelfstandige dienstverlening en arbeidsovereenkomsten. Het advieswerk van het team richt zich op het detecteren en voorkomen van diefstal van bedrijfsgeheimen, maar is eveneens zeer efficiënt in geval van geschillen.

Steeds meer industrieën gebruiken octrooien als een beschermend schild in hun voortdurend streven naar het verkrijgen of behouden van technologische voorsprong op hun concurrenten. O&O-activiteiten en innovatie hebben een toenemende wereldwijde impact en bedrijven proberen hun immateriële activa op grotere schaal te waarderen. De handel in octrooien is de laatste jaren gestaag gegroeid.

Het IE-team van Lydian staat cliënten regelmatig bij in de overdracht, het in licentie geven en de handhaving van hun octrooirechten.

Dit omvat zowel advieswerk over de bescherming en exploitatie van octrooirechten als nationale en grensoverschrijdende octrooiprocedures omtrent het in aanmerking komen voor octrooibescherming en inbreuken op octrooirechten.

De bedrijfseigen informatie die de goederen of diensten van onze cliënten uniek maakt, de medewerkers die hun succes bepalen en de klantenrelaties waarvoor bedrijven hun uiterste best doen, zijn belangrijke troeven.

Intellectuele eigendomsrechten kunnen deze activa niet altijd beschermen wanneer ze niet voldoen aan de wettelijke vereisten.

Het is daarom van het grootste belang om de relaties met werknemers, dienstverleners en klanten te beschermen en te beveiligen tegen oneerlijke concurrentie of oneerlijke marktpraktijken. De ervaring van het IE-team van Lydian stelt hen in staat om advies te verlenen over contractuele afspraken en intern beleid om bedrijfsinvesteringen veilig te stellen. Het team staat ook klaar om efficiënt en snel in te grijpen om een bevel tot staking te bekomen wanneer uw bedrijf bedreigd wordt of in gevaar is.

De kracht van Lydian’s IE-team maakt van Lydian het toonaangevende Belgische advocatenkantoor actief in de strijd tegen namaak. Wij treden op voor meer dan 90 merk- en modelhouders, voornamelijk uit de mode- en luxesector, maar ook voor farmaceutische en automobielbedrijven, in hun dagelijkse strijd tegen namaak, aan de hand van douanemaatregelen, burgerlijke- of strafrechtelijke procedures. 

Het team behandelt dossiers inzake namaak op een zeer efficiënte manier, onder meer met pan-Europese maatregelen, dankzij haar uitstekende relatie met de Belgische en Europese autoriteiten, onze jarenlange ervaring en ons netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren in deze praktijk.

Procesvoering is doorgaans een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder optreedt.

Het IE-team van Lydian begrijpt dit: van bij de aanvang richten wij ons op het samen met de cliënt bepalen van de meest geschikte processtrategie, rekening houdend met juridische analyses en commerciële en zakelijke prioriteiten.

Ons team heeft ervaring in het bijstaan van cliënten voor alle hoven en rechtbanken in België, met inbegrip van kortgedingprocedures, vorderingen tot staking, beslagprocedures en procedures ten gronde, voor de Rechtbanken van Eerste Aanleg en de Hoven van Beroep en voor de administratieve rechtbanken zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Lydian’s IE-team bestaat uit ervaren Nederlandstalige en Franstalige procesadvocaten die in hun moedertaal zaken voor de Belgische rechtbanken en hoven kunnen behandelen. Onze advocaten spreken ook vloeiend Engels en kunnen dus ook in die taal pleiten, met name in het geval van arbitrage.

Cliënten waarderen onze aanpak, pragmatisch dan wel agressief wanneer dat nodig is of gevraagd wordt.

Intellectuele eigendomsrechten zijn waardevolle immateriële activa, die u net als elk ander goed zelf kunt beheren en gebruiken, leasen (in licentie geven), verkopen (overdragen) of gebruiken als zekerheid.

Een gebruiksrecht (licentie) kan verschillende vormen aannemen, waaronder het produceren, verkopen, importeren, exporteren, reproduceren en de mededeling aan het publiek. Eigenaars van intellectuele eigendomsrechten kunnen hun inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten maximaliseren door hun rechten via licenties te verspreiden, te splitsen en toe te kennen.

Zoals reeds vermeld, heeft het IE-team van Lydian ervaring met het opstellen en nazien van IE-overeenkomsten (licentie-, overdrachts- en pandrechten) voor cliënten.

De opkomst van het internet als een grenzeloos forum van handel en ideeën heeft de manier waarop bedrijven over de hele wereld zaken doen, veranderd. Domeinnamen stellen consumenten en potentiële klanten in staat om contact op te nemen met bedrijven via het internet. Anderen zien een kans om ten onrechte te profiteren van de roem en reputatie van bedrijven.

Lydian’s IE-team ondersteunt cliënten bij de selectie, bescherming en handhaving van domeinnamen. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de door de cliënt gewenste rechtsmiddelen en het belang van een snelle oplossing van het geschil.

Het team stelt take-down kennisgevingen en klachten op met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van trefwoorden in zoekmachines en stelt daarnaast ook vorderingen tot staking in tegen inbreukmakers en cybersquatters. Het IE-team van Lydian heeft ervaring in het behandelen van nationale gerechtelijke procedures en Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) procedures.

Media, contentproviders en investeerders staan vandaag de dag voor complexe juridische uitdagingen. Globalisering en convergentie van media en telecommunicatie hebben het medialandschap radicaal veranderd. Nieuwe uitdagingen in verscheidene domeinen van media hebben traditionele verdienmodellen vervangen. Eigenaars van inhoud kunnen deze op een grotere, vaak internationale, schaal waarderen.

Tot onze cliënten behoren eigenaars van inhoud, uitgevers, TV- en radio-omroep en telecommunicatiebedrijven, maar ook internetbedrijven.

Wij geven advies en goedkeuring voorafgaand aan de publicatie, stellen publicatie- en licentieovereenkomsten op en adviseren over geschillen omtrent contentlicenties en -rechten, geschillen omtrent boekhouding en strategische portfolio-ontwikkeling.

Lydian’s adviesdiensten omvatten juridische bijstand en transactionele ondersteuning bij de exploitatie van rechten, distributie van content, technologielicenties en productiefinanciering, recht van antwoord, product placement en aansprakelijkheidskwesties.

De praktijk van Lydian’s IE-team omvat alles wat verband houdt met de lancering en marketing van producten en diensten, waaronder reclame en promotie, maar ook loterijen en kansspelen.

Het team verleent bijstand bij reclame en geschillen (met inbegrip van bijvoorbeeld geschillen over vergelijkende en misleidende reclame), alsook verleent zij advies op het gebied van reclame en promoties (nazicht van promotiemateriaal).