Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

COVID-19: Gratis notariële volmacht verlengd tot 31 maart 2021

Deze pagina delen

  • Omwille van de COVID-19 pandemie, verlijden notarissen zo veel mogelijk authentieke akten via het gebruik van volmachten, waarbij het moet gaan om notariële volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zoals koopakten, schenkingsakten, kredietakten, huwelijkscontracten, oprichtingsakten van een vennootschap;
  • Sedert 4 mei 2020 is het mogelijk om een digitale volmacht te verlenen aan een notarismedewerker of een vertrouwenspersoon om namens u de akte te ondertekenen teneinde ook in het notariaat de regels van social distancing te respecteren. Wij verwijzen hiervoor naar onze eerdere e-flash van 6 mei 2020;
  • Deze notariële (digitale) volmachten zijn sedert 13 maart 2020 vrijgesteld van registratierechten en recht op geschriften wanneer de notaris hiervoor geen ereloon, vacaties of kosten vraagt (m.a.w. volledig gratis) en op voorwaarde dat deze notariële volmacht uitwerking kreeg voor 31 december 2020; 
  • De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (de Wet) voorziet dat de notariële (digitale) volmachten van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 opnieuw vrijgesteld zullen zijn op voorwaarde dat deze volmachten in deze periode uitwerking krijgen. De Wet voorziet daarenboven in een overgangsbepaling voor de notariële (digitale) volmachten verleden voor 1 januari 2021 zodat deze ook gratis blijven zolang zij voor 31 maart 2021 uitwerking krijgen; 
  • Op die manier worden mensen in tijden van de COVID-19 pandemie niet gedwongen om zich naar een notariskantoor te begeven.

Auteurs