Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen verplaatsing naar de notaris meer nodig dankzij de digitale volmacht

Deze pagina delen

 • Op 8 april 2020 werd een wetsvoorstel ingediend houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, teneinde de ondertekening van notariële akten via een digitale volmacht mogelijk te maken; 
 • Sinds het ingaan van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus, mogen partijen bij een akte zich enkel voor dringende akten naar de notaris begeven. Gelet op het vage onderscheid tussen dringend en niet dringend, mogen notarissen vanaf 20 april 2020 weer alle akten verlijden, dringend of niet. Het zo veel mogelijk op afstand verlijden van akten blijft wel de vuistregel, hetgeen het belang van de digitale volmacht zal versterken; 
 • Hoe verloopt dit concreet? De partij bij de akte (natuurlijke persoon of rechtspersoon) geeft aan een persoon, bijvoorbeeld aan een notariële medewerker of aan een vertrouwenspersoon die zich wel naar de notaris verplaatst, een digitale volmacht via videoconferentie (gratis) opgezet door de notaris. Tijdens de videoconferentie geeft de notaris toelichting bij de volmacht en het ontwerp van notariële akte. Bij goedkeuring van het ontwerp van notariële akte door alle partijen bij de akte, zal de volmachthouder de akte ondertekenen in naam en voor rekening van de volmachtgever; 
 • De digitale volmacht is een authentieke volmacht. Ook de akte die op afstand tot stand komt, biedt dezelfde juridische zekerheid als elke andere notariële akte;
 • Deze oplossing geldt voor de meeste notariële akten: koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, de oprichting van een vennootschap, enz; 
 • Het enige wat de volmachtgever nodig heeft, is een aansluiting op het internet, een elektronische identiteitskaart (eID) of de itsme ID; 
 • Het maakt ook niet uit waar de volmachtgever zich bevindt: thuis, in een verzorgingstehuis, in binnen- of buitenland;
 • Dit wetsvoorstel werd op 23 april 2020 goedgekeurd in de Kamer en treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De precieze datum van inwerkingtreding valt dus nog af te wachten, maar verwacht wordt dat het ondertekenen van notariële akten door middel van een digitale volmacht vanaf begin mei mogelijk zal zijn;
 • De digitale volmacht laat notarissen aldus toe om toch ten dienste te blijven van mensen en ondernemingen en daarbij het principe van social distancing te respecteren.
   

Naast de impact van het inmiddels bekende Coronavirus (COVID-19) op ons privéleven, worden bedrijven in België en de rest van de wereld ook geconfronteerd met belangrijke moeilijkheden en uitdagingen op alle niveaus van hun bedrijfsvoering. 

Lees meer over de verschillende gerelateerde onderwerpen

Lydian staat klaar om u te helpen met al uw vragen over de impact van het Coronavirus op uw dagelijkse activiteiten.

Contacteer ons met al uw vragen op corona@lydian.be