Overslaan en naar de inhoud gaan

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om een Covid Safe ticket te tonen?

Deze pagina delen

In België is het ondertussen wettelijk mogelijk om een Covid Safe ticket te verplichten als toegangs- of deelnamevoorwaarde. In Brussel is dat vanaf vandaag, 15 oktober 2021 (en momenteel tot 14 januari 2022, behoudens verlenging) verplicht voor onder andere een bezoek aan horeca, een beurs, een sportclub, maar ook als een evenement wordt georganiseerd voor meer dan 50 deelnemers (Ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende uitbreiding van het Covid Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie). 

Het Covid Safe Ticket geeft weer wie is gevaccineerd, negatief is getest op, of van COVID-19 is hersteld. 

Niet verwonderlijk dat vele werkgevers zich afvragen of zij dit Covid Safe ticket kunnen gebruiken in hun hr of welzijnsbeleid: kan een werknemer verplicht worden om een Covid Safe ticket te tonen als voorwaarde om toegelaten te worden op de werkvloer? 

Het antwoord is neen. Net zoals er (nog) geen wettelijke grondslag is om zich verplicht te vaccineren, is er (nog) geen wettelijke grondslag waarop een werkgever zich kan beroepen om dit af te dwingen. Dat houdt dus ook in dat een werkgever werknemers die geen Covid Safe Ticket zouden kunnen voorleggen, niet kan weigeren op de werkvloer of verplichten om thuis te werken. Dat is zelfs niet mogelijk voor werknemers in de ondernemingen die vallen onder een verplicht Covid Safe Ticket (bv. werknemers van een restaurant of fitnesszaal in Brussel).

Wat kan wel?

Ondernemingen met minstens 50 werknemers kunnen wel het vaccinatiepercentage binnen hun onderneming te weten komen via hun arbeidsarts. De arbeidsarts geeft het exacte percentage als het aantal gevaccineerden  tussen de 20% en de 90% ligt. Voor ondernemingen waarbij het aantal gevaccineerden daarboven of daaronder ligt, wordt enkel deze informatie verstrekt (en dus niet het precieze percentage). 

Het percentage mag worden doorgegeven aan het comité of de vakbondsafvaardiging en ook aan de werknemers. Het percentage is immers geen persoonsgegeven, maar een anoniem richtgetal, dus noch de GDPR, noch de privacyregels zijn van toepassing.

Bedoeling is om met alle betrokken actoren werknemers extra te sensibiliseren om zich te laten vaccineren.

De arbeidsarts kan daarnaast steeds individuele sensibiliseringsacties ondernemen door bv. de vaccinatiestatus na te gaan van een werknemer die zich aanbiedt voor een periodieke gezondheidsbeoordeling of een spontane raadpleging en tijdens deze consultatie te luisteren naar de werknemer, hem of haar informatie te verschaffen en hem of haar op deze wijze trachten te overtuigen om zich te laten vaccineren. 

Let wel: een hoog vaccinatiepercentage betekent niet dat de preventiemaatregelen op de werkvloer (zie generieke gids) niet meer moeten worden nageleefd of kunnen worden afgeschaft.

Tot slot kunnen ondernemingen in bepaalde gevallen ook vaccinaties op de werkvloer organiseren in samenspraak met hun arbeidsarts. Evident blijft die vaccinatiemogelijkheid vrijwillig en kunnen  werknemers niet verplicht worden om in te gaan op dat aanbod. 

Auteurs