Overslaan en naar de inhoud gaan

Lydian Webinar: "Hoe stel ik een telewerk policy op?"

Sinds 2 november 2020 is telethuiswerk tijdelijk verplicht voor alle functie waarvoor dit mogelijk is, en dit alvast tot 31 maart 2021.  In CAO 149 van 26 januari 2021 hebben de sociale partners hiervoor nu een verplicht kader uitgewerkt.  En  het lijkt er op dat telewerk ook in de toekomst een structureel onderdeel van het HR beleid zal blijven.

Hoog tijd dus om een policy uit te werken voor tijdelijk en/of structureel telewerk.  Het wettelijk kader is ondertussen versnipperd en complex: structureel telewerk (CAO 85), huisarbeid (Wet Arbeidsovereenkomsten), occasioneel telewerk (Wet Peeters 2017) , en nu ook telethuiswerk (CAO 149).

Gedurend dit webinar hielpen wij u om door het bos de bomen te zien, zodat u aan de slag kan om een sluitende regeling uit te werken.

Volgende vragen kwamen o.a. aan bod:

 • Bent u verplicht een policy op te stellen voor tijdelijk of structureel telewerk?
 • Welke vorm (CAO, arbeidsreglement, individueel akkoord)?
 • Welke informatie en overleg moet u toepassen?
 • Welke middelen moet u ter beschikking stellen (ergonomisch materiaal, IT, …)
 • Moet u afspraken maken over een kostenvergoeding? Welke bedragen kunnen voor RSZ en fiscus?
 • Welke maatregelen voor het welzijn van de telewerkers moet u naleven?
 • Wat met de arbeidstijd en overuren?
 • Is er een recht op “deconnectie”?
 • Kan u het werk van de telewerker e-monitoren? Wat met privacy?
 • Wat indien uw werknemer in het buitenland thuis werkt?
 • Wat bij arbeidsongeval tijdens telewerk?

De deelnemers hebben een voorbeeld van telewerk policy ontvangen.

Herbekijk het webinar hier:

Auteurs