Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging maatregelen volmachtbesluit KB nr. 4 m.b.t. het uitstel van de algemene vergaderingen van mede-eigenaars

Deze pagina delen

 • In aanvulling op onze eerdere e-flashes van 1 april 2020 en 20 april 2020 informeren wij u omtrent het op 28 april 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 houdende de diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie (KB nr. 4);
 • De in KB nr. 4 uiteengezette maatregelen waren initieel van toepassing tussen de periode van 10 maart 2020 tot en met de einddatum van 3 mei 2020. Deze einddatum is thans verlengd tot 30 juni 2020;
 • KB nr. 4 stelt dat alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars die ten gevolge van de aan Covid-19 gerelateerde federale dwingende maatregelen niet zijn doorgegaan/niet kunnen doorgaan binnen de Covid-19 Periode, worden gehouden binnen de vijf maanden na het verstrijken van de Covid-19 Periode.
 • In geval van uitstel van de algemene vergadering van mede-eigenaars tijdens de Covid-19 Periode wordt op een dubbele manier de continuïteit van de appartementsmede-eigendom verzekert door:
  • de duur van de mandaten van de syndicus en leden van de raad van mede-eigenaars die aflopen in de Covid-19 Periode van rechtswege te verlengen tot de eerstvolgende algemene vergadering;
  • een van rechtswege verlenging van het syndicuscontract tot op de eerstvolgende algemene vergadering;
 • Wij houden u in ieder geval op de hoogte van eventuele verdere verlengingen van de maatregelen.
   

Naast de impact van het inmiddels bekende Coronavirus (COVID-19) op ons privéleven, worden bedrijven in België en de rest van de wereld ook geconfronteerd met belangrijke moeilijkheden en uitdagingen op alle niveaus van hun bedrijfsvoering. 

Lees meer over de verschillende gerelateerde onderwerpen

Lydian staat klaar om u te helpen met al uw vragen over de impact van het Coronavirus op uw dagelijkse activiteiten.

Contacteer ons met al uw vragen op corona@lydian.be