Overslaan en naar de inhoud gaan

Gereguleerde markten en marktregulatoren

Ons multidisciplinair team van advocaten staat ondernemingen, actief in gereguleerde industrieën, bij in hun contacten met marktregulatoren, wetgevers en overheden.

Aandachtsgebieden

De beginselen van risicomanagement en regulatory compliance veranderen voortdurend. Door onze goede relaties met toezichthouders kunnen wij snel, helder en correct advies geven aan onze cliënten over hoe zij best hun compliance handhaven.
Wij adviseren onder andere over:

 • het effect en de impact van regelgeving op ondernemingen in de financiële dienstensector, waarbij op onafhankelijke wijze alsook geïntegreerd op teamniveau strategisch advies wordt verleend over complexe transacties; 
 • Compliance, waaronder contacten met lokale toezichthouders;
 • Onderzoeken door lokale toezichthouders met betrekking tot governance, vergoedingen, klachtenafwikkeling, insider dealing en marktmisbruik; 
 • Transactioneel werk met betrekking tot handels- en clearingplatformen, met een uitgebreide kennis van Euroclear;
 • Onderhandse plaatsing van aandelen en beursintroducties, met inbegrip van advies over verkoopsbeperkingen.
   

  Lydian’s hoog gerangschiktprestigieuze verzekeringsteam staat (her)verzekeraars en verzekeringstussenpersonen bij in regulatory issuesvragen van verzekeringsreglementering en in contacten met de Belgische verzekeringsregulatorverzekeringstoezichthouders NBB en FSMA. 

  Hierbij gaat het o.m. over licentiesvergunningen, regulatory advies, outsourcing, vrijheid van vestiging en dienstverlening en sancties opgelegd aan (her)verzekeraars en makelaars of hun respectieve aandeelhouders. Wij treden regelmatig op onder op instructie van buitenlandse advocatenkantoren om heun klanten te adviseren over regulatory issuesreglementaire vragen of om hen bij te staan in hun contacten met de Belgische verzekeringsregulator verzekeringstoezichthouders NBB en FSMA (vaak op anonieme basis).
   

   In België vaardigen niet minder dan vier marktregulatoren (één federaal en drie gewestelijke) nieuwe regels uit over markttoegang, consumentenrechten, tarieven en technische vereisten. Zij vaardigen ook een groot aantal richtlijnen en interpretaties uit, wat de complexiteit van het regelgevend kader nog vergroot. Ten slotte worden het transport en de distributie van energie gecontroleerd door overheidsinstanties en -bedrijven.

   Het is dus van belang dat zowel de marktpartijen als de overheidsinstanties en -bedrijven zich kunnen verzekeren van up-to-date juridisch advies over het steeds wijzigende wettelijke kader, alsook van degelijke juridische bijstand wanneer deze wetgeving voor de rechtbanken wordt aangevoerd (bv. het Grondwettelijk Hof in het geval van wettigheidstoezicht of de burgerlijke rechtbanken in het geval van geschillen over tarieven of groenestroomcertificaten).
    

    Lydian biedt de juiste antwoorden op uw vragen: we combineren gespecialiseerde kennis en expertise van ons ICT-team op het gebied van elektronische communicatie met een naadloze en geïntegreerde samenwerking met onze andere praktijken. 

    Het ICT-team van Lydian adviseert bedrijven (zowel telecom- als andere) over telecomregelgeving, zoals interconnectietarieven, eigendom van openbare telecommunicatienetwerken en licentievoorwaarden. 

    Wij verstrekken ook advies over het volledige spectrum van telecom-gerelateerde contracten en aanverwante geschillen, waaronder:

    • MVNO-contracten;
    • co-branding afspraken;
    • IRU-overeenkomsten;
    • overeenkomsten inzake het delen van infrastructuur;
    • levering van breedband- en telecomdiensten;
    • dark fiber-overeenkomsten;
    • collocatieovereenkomsten;
    • netwerkondersteunings- en onderhoudsovereenkomsten; 
    • overeenkomsten met betrekking tot de levering van telecominfrastructuur.

     Een essentiële taak van de Belgische pensioenregulator (FSMA) is het beschermen van de pensioenvoordelen gefinancierd via pensioenfondsen en verzekeringsondernemingen. De FSMA heeft een ruim assortiment aan bevoegdheden, waaronder:

     • de algemene controle over alle pensioenfondsen en verzekeringsondernemingen;
     • een onderzoeksrecht;
     • het recht andere stakeholders te informeren; en
     • het recht om boetes en andere vormen van sancties op te leggen.

     Ons pensioenteam heeft ervaring in het omgaan met de FSMA in diverse zaken, waaronder planwijzigingen, financieringsproblemen, het opzetten en hervormen van pensioenfondsen en M&A transacties.

      Het toenemende belang van overheidsregels en –regulering voor markten en industrieën maakt de contacten tussen de publieke en private sectoren steeds belangrijker. Lydian is één van een beperkte groep advocatenkantoren die op regelmatige wijze regulatoren adviseert over de opmaak, interpretatie en toepassing van hun regelgevende bevoegdheid, met inbegrip van de interactie tussen de diverse overheidsniveaus. 

      Onze praktische, ondernemingsgerichte aanpak maakt dat we de uitdagingen die regelgeving inhoudt voor de ondernemingen en markten die we bijstaan kunnen anticiperen en dat we klare taal kunnen spreken met regulatoren en onze cliënten.

      Voor onze ondernemingscliënten analyseren we beleidstrends en (komende) wets- en regelgevingsvoorstellen. Wij onderzoeken tevens alternatieven voor regelgeving (bv. soft law, zelfregulering, beleidsovereenkomsten, onderhandeld bestuur). Tot slot ageren we tegen ongewenste regelgeving voor het Grondwettelijk Hof en de administratieve rechtbanken.