Overslaan en naar de inhoud gaan

Handelsrecht

Het team van Lydian biedt een uitgebreide en zeer efficiënte aanpak in het adviseren over alle mogelijke commerciële vraagstukken. Onze klanten krijgen de antwoorden die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

Aandachtsgebieden

Ondernemingen maken elke dag commerciële afspraken: nieuwe deals en initiatieven maken deel uit van het commerciële leven.

Ons team zorgt voor een juridisch kader dat uw bedrijfsbehoeften en -opportuniteiten balanceert met de regelgeving en risico's. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en onderhandelen vanuit een juridisch perspectief, maar begrijpen in de eerste plaats wat belangrijk is voor uw bedrijf.

Bij het opstellen van overeenkomsten, het voeren van moeilijke onderhandelingen of het afhandelen van contractbeëindigingen, zorgen wij er altijd voor dat uw belangen ten volle worden verdedigd.

Wij adviseren in de meest uiteenlopende sectoren en assisteren zowel bij complexe grensoverschrijdende transacties als bij dagdagelijkse contracten, variërend van verkoop- en leveringsovereenkomsten tot partnerships en samenwerkingsovereenkomsten. Wij helpen bij het beperken van commerciële risico's door te adviseren over standaardcontracten, algemene voorwaarden en het totale contracteringsproces.
Onze cliënten profiteren van onze regelmatige interne seminaries over commerciële onderwerpen, evenals van onze e-zines en webinars.
 

Het team van Lydian ondersteunt cliënten in alle aspecten van het opzetten en beheren van hun distributienetwerken, inclusief

  • keuze van de structuur (distributie, handelsagentuur, franchising);
  • oprichting / herstructurering van het netwerk;
  • het opstellen van contracten;
  • dagelijks beheer;
  • de onderhandelingen over beëindigingen;
  • geschillen, wanneer dit onvermijdelijk is. 

Indien nodig werken wij samen met onze fiscale collega's om de fiscale gevolgen van de gekozen structuur te optimaliseren. Wij gebruiken onze expertise en kennis van de markt om directe, gerichte oplossingen te bieden die echte toegevoegde waarde bieden.

 

De EU heeft een uitgebreid regelgevend kader voor voedselveiligheid ingevoerd, met inbegrip van etikettering van levensmiddelen. Deze voorschriften zijn bedoeld om een hoog niveau van voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en gezondheid van planten in de EU te waarborgen, maar brengen aanzienlijke lasten met zich mee voor de betrokken producenten en distributeurs. De toenemende complexiteit en de ruime werkingssfeer van de regelgeving vereisen dan ook vaak knowhow van ervaren juristen.

Wij helpen onze cliënten bij het aanpakken van de juridische uitdagingen op gebieden variërend van voorschriften inzake dierenwelzijn en voedselhygiëne tot bioveiligheid. Ons team geeft tijdig, proactief, creatief en toch praktisch advies en oplossingen aan onze cliënten. Met uitgebreide ervaring en betrokkenheid op de verschillende regelgevende gebieden is Lydian een betrouwbare partner die waarde toevoegt aan de activiteiten van onze cliënten.
 

Het zeer gerespecteerde verzekeringsteam van Lydian staat herverzekeraars, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen bij met betrekking tot reglementaire kwesties en hun discussies met de Belgische verzekeringsautoriteiten. Ons team adviseert onder meer over de volgende onderwerpen:

  • vergunningen;
  • regulering;
  • vrijheid van vestiging en dienstverlening;
  • sancties voor verzekeraars, herverzekeraars en makelaars/aandeelhouders.

Wij treden regelmatig op in opdracht van buitenlandse advocatenkantoren om hun cliënten te adviseren over reglementaire kwesties of hen bij te staan in hun contacten met de Belgische verzekeringsautoriteit, vaak op anonieme basis.

Aansprakelijkheid is een van de belangrijkste werkterreinen van onze afdeling Commercial & Litigation.

Bij de behandeling van productaansprakelijkheidsdossiers richten wij ons altijd op strikte risicopreventie eerder dan op het behandelen van geschillen. Wij hebben cliënten bijgestaan in productaansprakelijkheidsclaims in terreinen als consumentengoederen, industriële goederen, (consumenten)elektronica, life sciences, voeding en voertuigen. Wij staan cliënten ook bij in het terugroepen van producten. Vaak treden wij in deze gevallen op in opdracht van, of in nauwe samenwerking met, productaansprakelijkheidsverzekeraars.

Onze Beroepsaansprakelijkheidspraktijk omvat zaken waarbij wij optreden voor professionals zoals bankiers, advocaten, makelaars, architecten, accountants, belastingadviseurs, consultants en ingenieurs. Bij het bepalen van een processtrategie maken wij een afweging tussen de verzekeringsimplicaties en het potentiële reputatierisico voor onze cliënt als de zaak in het openbaar wordt behandeld.

Lydian is betrokken geweest bij de meest in het oog springende Belgische beroepsaansprakelijkheidszaken van de laatste jaren en wij putten uit die ervaring in het adviseren van nieuwe en bestaande cliënten.

De bedrijfseigen informatie die de goederen of diensten van onze cliënten uniek maakt, de medewerkers die hun succes bepalen en de klantenrelaties waarvoor elke onderneming zo hard werkt om te winnen en te onderhouden, zijn belangrijke troeven. Het is daarom van het grootste belang om de relaties met werknemers, dienstverleners en cliënten te beschermen en te beveiligen tegen oneerlijke concurrentie of marktpraktijken. De ervaring van ons team stelt ons in staat u te adviseren over effectieve contractuele afspraken en interne beleidslijnen om uw bedrijfsinvesteringen veilig te stellen. Wij zijn evenzeer in staat om efficiënt in te grijpen wanneer uw bedrijf wordt bedreigd of in gevaar is, door middel van een stakingsprocedure. Lydian heeft ook ruime ervaring op het gebied van reclame, etikettering en consumentenbescherming, waaronder loterijen en kansspelen. Wij zijn met name expert op het gebied van consumentenbescherming en oneerlijke marktpraktijken in de verzekeringssector, (wat resulteerde in een boek over dit onderwerp, zowel in het Frans als in het Nederlands, uitgegeven door Kluwer).