Overslaan en naar de inhoud gaan

Telewerk niet langer verplicht, wel sterk aanbevolen

Deze pagina delen

Eerder vandaag (24 juni 2021) is de wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Vanaf 27 juni 2021 gelden de volgende regels:

  • Telewerk is niet meer verplicht, maar wel sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. 
  • Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden. Werkgevers moeten dus regels hebben in uitvoering van CAO nr. 149 (COVID-19 telewerk) of in uitvoering van CAO nr. 85 (structureel telewerk) 
  • De maandelijkse registratieplicht bij de RSZ wordt afgeschaft. 
  • De mogelijkheid om terugkeermomenten te organiseren, is niet meer voorzien.
  • Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij tijdig passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden op de werkvloer. Referentie blijven de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan en de sectorgidsen. 

Auteurs