Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondheid

Gezondheidskwesties zijn extreem divers en vereisen een deskundigheid in veel verschillende praktijkgebieden.

Aandachtsgebieden

Zorgverleners, zoals ziekenhuizen, zorgnetwerken, bejaardentehuizen en medische onderzoekscentra zijn onderhevig aan constante uitdagingen op het vlak van regelgeving en management. 
Lydian staat institutionele cliënten bij in alle aspecten van ziekenhuisregulering: certificering, programmering, netwerking, arts-patiënt relaties. We ondersteunen individuele artsen, tandartsen, verpleging, paramedici en apothekers. Wij vertegenwoordigen cliënten in geschillen voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie, en treden op voor belangengroepen en beroepsorganisaties voor het Parlement en andere wetgevers. Wij hebben ook een uitgebreide kennis van de geschiedenis en de werking van de Belgische gezondheidsfondsen (landsbonden en ziekenfondsen), wat ons toelaat juridische initiatieven van deze fondsen te ondersteunen en hen bij te staan in latere complexe procedures. 

Zorgverleners moeten compliant zijn aan verschillende wettelijke en disciplinaire regels en verplichtingen. 

Lydian vertegenwoordigt cliënten in alle fasen van overheidsprocedures en tuchtmaatregelen, zowel bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) als bij provinciale Medische Commissies. Wij gebruiken onze gedegen kennis en ervaring om u te helpen bij het oplossen van problemen i.v.m. de naleving van de gezondheidsverplichtingen en om u te adviseren over uw positie en aanpak van geschillen over fraude of misbruik in de gezondheidszorgsector. 
Wij hebben ook een speciale focus op HR in de gezondheidssector, in het bijzonder:

 •     Professionele relaties tussen cliënten en zorginstellingen;
 •     arbeidsduurschema’s
 •     arbeidsvoorwaarden;
 •     aansprakelijkheidsvragen;
 •     alle kwesties i.v.m. privacy, beroepsgeheim en HR-gerelateerde vragen.
   

Alle werkgevers hebben de wettelijke verplichting om de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers op het werk te beschermen.
Lydian deelt best practices, kennis en expertise met werkgevers over het bieden van een veilige werkomgeving voor de werknemers. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het welzijnsrecht nauwgezet op.

Wij helpen ondernemingen om te voldoen aan de regelgeving inzake welzijn op het werk en staan hen bij bij het opstellen en implementeren van gezondheidspolicy’s (alcohol en drugs op het werk, stress, pesterijen, intimidatie), met risicobeoordelingen, met compliance audits en in het geval van inspecties en onderzoeken uitgevoerd door de autoriteiten/inspectiediensten. 

Wij adviseren over gezondheidsgerelateerde kwesties: 

 •     management van absenteïsme en arbeidsongeschiktheid;
 •     psychosociale risico’s, pesten en seksueel ongewenst gedrag op het werk;
 •     medische compliance en compliance op het gebied van gezondheid en veiligheid;
 •     controlegeneeskunde/medische inspectie;
 •     re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en terugkeer naar het werk;
 •     arbeidsongevallen en aansprakelijkheid voor schade;
 •     beëindiging van de arbeidsovereenkomst en arbeidsongeschiktheid;
 •     medisch dossier en gegevensbeschermingsmanagement;
 •     discriminatie;
 •     de juridische positie van preventieadviseurs.

Wij ondersteunen externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bij de juridische positie van hun preventieadviseurs, aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, medische compliance en screening van samenwerkingsrelaties met ondernemingen. 

Daarnaast vertegenwoordigen wij werkgevers en diensten voor preventie en bescherming op het werk in het kader van burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolgingen van vermeende inbreuken op het welzijnsrecht. 
 

Lydian kan:

 • u adviseren over de overeenstemming van uw algemene voorwaarden met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op levens- en zaakverzekeringen, inclusief non-discriminatie;
 • u bijstaan op het vlak van algemene compliance en corporate governance;
 • nieuwe verzekeringsproducten ontwikkelen en u daarover adviseren;
 • u bijstaan en vertegenwoordigen in gerechtelijke expertises en geschillen.

Bent u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg? 

Lydian kan:

 • u adviseren over polisvoorwaarden van verschillende verzekeringsovereenkomsten;
 • u bijstaan en vertegenwoordigen in alle zaken van medische aansprakelijkheid en verzekering.