Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschillenbeslechting

Het "beste Belgische onafhankelijke advocatenkantoor in geschillen en arbitrage" (Trends Legal Awards 2018) helpt cliënten om geschillen zo pijnloos mogelijk op te lossen - maar kan de handen vuilmaken wanneer dat nodig is.
 

Aandachtsgebieden

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder optreedt.

Het Lydian team voor geschillenbeslechting begrijpt dit: van het begin richten wij ons, samen met de cliënt, op het bepalen van de meest geschikte procedurestrategie, rekening houdend met de juridische analyse en de commerciële prioriteiten. Met dit in het achterhoofd is de eerste prioriteit van ons team het (zoveel als mogelijk) vermijden  van gerechtelijke procedures, gericht op het nastreven van een minnelijke schikking door het implementeren van een proactieve aanpak op het gebied van procesvoering.

Wij staan cliënten bij in procedures voor alle hoven en rechtbanken in België, met inbegrip van kortgedingprocedures, beslagprocedures, procedures ten gronde en allerhande andere procedures, zowel voor de rechtbanken van eerste aanleg als voor de hoven van beroep.

Wij beschikken over ervaren Nederlandstalige en Franstalige pleiters die op zelfstandige wijze zaken voor alle Belgische rechtbanken in hun moedertaal kunnen behandelen.
 

Sommige geschillen vereisen snelle, vertrouwelijke en commercieel geïnspireerde beslissingen van gespecialiseerde arbiters.
Lydian's advocaten hebben een indrukwekkende ervaring in het bijstaan van cliënten in arbitrale procedures voor nationale (CEPANI) en internationale (ICC) arbitragetribunalen alsook ad hoc arbitragetribunalen, in het bijzonder op het gebied van verzekerings-, distributie- en bouwrecht.

Een aantal leden van ons team werden reeds aangesteld als (alleenzetelend) arbiter, waardoor zij zowel de ervaring en inzichten van counsel als die van de arbiter kunnen combineren.

Ook hebben wij ruime ervaring in gerechtelijke procedures met betrekking tot arbitrage: procedures tot gedwongen benoeming van arbiters, wraking van arbiters, vernietigingsprocedures en tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken.
 

Bemiddeling kan een kostenefficiënte manier zijn om een geschil op te lossen, als alternatief voor een procedure of arbitrage.
Door te focussen op de belangen en commerciële doelstellingen van de partijen, kan bemiddeling geschillen in ieders voordeel oplossen, waarbij de partijen de leiding behouden. De uitkomst wordt niet bepaald door een rechter of arbiter, maar door de partijen zelf, bijgestaan door een bemiddelaar.

De bemiddelaar faciliteert de dialoog tussen de partijen, waarbij hij vaak gebroken communicatielijnen herstelt, om tot een regeling te komen. Bemiddeling maakt het mogelijk rekening te houden met overwegingen die niet strikt juridisch van aard zijn.

Onze commerciële advocaten zijn vertrouwd met bemiddeling en een aantal van hen zijn getrainde bemiddelaars.

Wanneer dit passend is voor de behoeften van onze cliënt, kunnen wij bijstand bieden bij andere manieren van alternatieve geschillenbeslechting: derdenbeslissing, mini-procedures en onderhandelingen.
 

Lydian’s toegewijde en multidisciplinaire Internal Investigations Team adviseert internationale en lokale cliënten over alle aspecten van ondernemingscriminaliteit en werknemersfraude, inclusief:

 • Bijstand bij interne audit en onderzoek
 • Advisering van interne fraudepreventieteams of van externe forensische experten over onderzoeksmaatregelen en –middelen
 • Overzicht van de notulen van gesprekken en onderzoeksrapporten
 • Disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag 
 • Behandeling van aansprakelijkheidsclaims
 • Invorderingsacties en rechtszaken
 • Strafrechtelijke klachten
 • Ontwerpen van interne policy’s en corporate governance
 • Werknemersfraude en tuchtsancties met inbegrip van ontslag om dringende reden
 • Klokkenluiders
 • Hotline