Overslaan en naar de inhoud gaan

Vastgoedontwikkelaars en -investeerders

Lydian is een toonaangevende speler in alle juridische aspecten van projectontwikkeling met inbegrip van milieu, planning, financiering, tax,… en dit voor alle types van vastgoedprojecten.

Aandachtsgebieden

Wij hebben ervaring in bouw- en engineeringprojecten, met name op het gebied van financiering, aanneming, planning en zonering, insolventie- en verzekeringsaspecten voor alle bouwactoren. Wij treden op voor een breed scala aan opdrachtgevers in de sector: ontwikkelaars, gebruikers, aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus, architecten, financiële instellingen, overheden, energie- en nutsbedrijven en vastgoedfondsen.

Onze belangrijkste kracht is het combineren van juridische expertise om problemen en risico's in bouw- en ingenieurscontracten te identificeren en aan te pakken in combinatie met branchegerichte kennis.

Wij zijn ervaren in geschillen met betrekking tot het ontwerp en de bouw van spoorwegen, elektriciteitscentrales, ziekenhuizen, hotels, kantoren, winkels en recreatieruimtes, alsmede in het behandelen van claims wegens beroepsaansprakelijkheid. Wij treden regelmatig op voor cliënten in het kader van bemiddeling, arbitrage en procesvoering.
 

  In nauwe samenwerking met andere teams adviseert het omgevingsteam over een breed gamma aan zaken, waaronder vastgoed, bancaire projecten, corporate finance en geschillenbeslechting.

  Ons team adviseert ook over het vergunningsproces en over de naleving van de relevante wet- en regelgeving.

  Naast technische vaardigheden, ondernemingszin en commercieel inzicht, hebben onze omgevingsadvocaten ook het volgende te bieden:

  •    ervaring in de vastgoedsector, met ervaring in het werken voor de lokale overheden, overheidsinstanties, toezichthouders en andere grote spelers;
  •    expertise in alle aspecten van het nationale en Europese milieu- en gezondheidsrecht;
  •    uitstekende relaties met regelgevende instanties en lokale overheden.
   

   Onze advocaten worden voortdurend erkend voor de kwaliteit van hun juridische bijstand bij vastgoedontwikkelingsprojecten.

   Wij adviseren commerciële projectontwikkelaars, investeerders en gebruikers bij alle soorten ontwikkelingsprojecten, zoals hotels, winkels, residentieel vastgoed en kantoorontwikkelingen.

   Deze projecten hebben specifieke vraagstukken, zoals de vraag naar hoge gebouwen, de behoefte aan ontwikkeling vastgoed voor gemengd gebruik, veranderende trends in de huurtermijnen en de wijzigende kwaliteitsnormen van zowel binnen als buiten de kantooromgeving.

    Tot onze cliënten behoren beursgenoteerde ondernemingen, particulieren, institutionele beleggers en beleggers en financiers voor wie vastgoed een kernactiviteit of interessante opportuniteit is. Wij bieden een multidisciplinaire dienstverlening aan en in toenemende mate zien wij transacties waarbij onze fiscale, bancaire en vennootschapsrechtelijke teams samen met onze traditionele vastgoeddiensten betrokken zijn.

    We beschikken over bijzondere expertise in commercieel vastgoed, waaronder kantoren, retailcentra, grootwinkelbedrijven, distributiecentra, industrieel vastgoed, hotels, bejaarden- en verzorgingshuizen alsmede de herbestemming en herontwikkeling van brownfields.

    Wij adviseren over alle aspecten van vastgoedbeleggingen, waaronder de aankoop, verhuur en verkoop van vastgoedbeleggingen en -portefeuilles, grensoverschrijdende investeringen en de oprichting van de meest geschikte investeringsinstrumenten.
     

     Wij begeleiden overheids- en particuliere cliënten bij een aantal van de grotere en meer complexe PPS/PFI-transacties. Door een combinatie van expertise op het vlak van vastgoed- en omgevingsrecht en publiek recht, alsmede op het gebied van verzekeringen, projectfinanciering en private equity, bieden wij onze cliënten volledige juridische dienstverlening ter ondersteuning van hun deelname aan PPS/PFI-projecten.

     Private Financiëringsinitiatieven (PFI's) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) zijn in België aanzienlijk toegenomen. Lydian heeft een voortrekkersrol gespeeld in deze ontwikkeling en heeft zowel de overheid als de privésector bijgestaan bij verschillende grotere en meer complexe transacties. 

     Onze expertise in vastgoed- en omgevingsaangelegenheden en in publiek recht, verzekeringen, projectfinanciering en private equity zorgt ervoor dat wij onze cliënten een volledige juridische dienstverlening aanbieden om hun deelname aan PPS/PFI-projecten te ondersteunen.

     Wij zijn bedreven in het opzetten van projectstructuren, het uitvoeren van juridische haalbaarheidsstudies en risicoverdelingsoefeningen, het adviseren over fiscale, financiële, bedrijfs-, procurement- of vastgoedoptimalisaties, het ondersteunen van juridisch projectmanagement, de deelname aan onderhandelingen met partners, aandeelhouders en stakeholders en het opstellen van aanbestedings- of biedingsdocumentatie. 

     Wij beschikken over een grondige kennis van de juridische technieken die van essentieel belang zijn voor elk PPS/PFI-project, zoals bijvoorbeeld concessies, joint ventures, procedures voor overheidsopdrachten, subsidies, leningen en zekerheidsstructuren, service level- en interfaceovereenkomsten, budget- en ESA 2010-regelgeving.
      

      Wij geven duidelijk planningsadvies aan ontwikkelaars, grondeigenaars, woningbouwers en retailers bij alle soorten planningswerkzaamheden op het gebied van kantoor-, retail-, hotel-, horeca- en woningbouwprojecten. Wij adviseren onze cliënten tijdens het gehele traject van het project, van planningsbeoordelingen en -aanvragen tot en met het instellen van beroepsprocedures.

      Typische projecten zijn onder meer de promotie en implementatie van grote duurzame stadsuitbreidingen en de herontwikkeling van brownfields.

      Ons team beschikt over een ruime ervaring in de samenwerking met lokale overheden en hun ontwikkelingspartners en levert ook bijstand bij de uitvoering van herontwikkelingsprogramma’s in de stad en stadscentra.

       Wij beschikken over een sterke reputatie in het optreden voor verhuurders, huurders en andere gebruikers van kantoren en andere soorten vastgoed omdat wij een daadwerkelijk inzicht hebben in de motieven van onze cliënten om een welbepaald vastgoed te verwerven alsook in het gebruik dat de cliënt hiervan wenst te maken. 

       Wij adviseren cliënten over alle aspecten van hun vastgoedstrategie, in het bijzonder over:

       • het uitvoeren van een vastgoedaudit;
       • vermogensallocatie, risicobeheer en transactionele opportuniteiten;
       • het ontwikkelen van een strategisch vastgoedplan dat het management veel tijd bespaart, waarde creëert binnen de vastgoedportefeuille alsook een reële waarde oplevert voor de aandeelhouders;
       • de uitvoering van dat plan, of het nu gaat om desinvesteringen, sale and leaseback operaties, effectisering of outsourcing.

        Naarmate de investeringsstructuren in de wereldwijde vastgoedsector zich verder ontwikkelen ondernemen vastgoedfinanciers en kredietnemers steeds meer complexe operaties.

        Wij hebben de diepgaande ervaring en kennis van de markt om (investerings)banken, fondsen, investeerders en kredietnemers door zelfs de meest geavanceerde transacties te loodsen. Wij ondersteunen u bij elk aspect van een vastgoedproject en de verschillende vormen van financiering. Wij combineren helder, commercieel advies met een frisse kijk op de zaak. Onze focus hierbij ligt op innovatieve structuren en oplossingen.

         Vastgoedbeleggers werken voortdurend samen. Steeds vaker zien we combinaties van ontwikkelaars, investeerders, aannemers en andere entiteiten die vastgoed ontwikkelen of kopen. Grote projecten worden vaak gefinancierd en ontwikkeld in het kader van vastgoed joint ventures. Als lid van zulke joint ventures hebben deze partijen nood aan een formele structuur om hun relaties binnen deze onderneming te regelen.

         Er zijn drie sleutelbegrippen bij het structureren van uw joint venture: controle, winstverdeling en beëindiging. Onze advocaten staan u bij inzake alle details van de joint venture, zoals het bepalen van de doelstellingen, het delegeren van managementverantwoordelijkheden voor het project en de eigendomsrechten hiervan. Wij beschikken over de ervaring en de marktkennis om partijen bij te staan in de meest complexe joint ventures en om onderhandelingen dienaangaande te leiden.

          Wij zijn werkzaam in alle aspecten van fiscaliteit en vastgoed, gaande van aan- en verkoop tot commerciële en residentiële ontwikkeling, investeringen, vermogensbeheer en internationale activiteiten. Ons doel bestaat erin om steeds het beste resultaat voor ons cliënteel en voor het vastgoedproject te bereiken.

          Wij zijn gespecialiseerd in het optionele BTW-regime voor de huur van professioneel vastgoed en financiële en operationele leasing. Wij beschikken tevens over de nodige expertise om uw overeenkomst vanuit fiscaal oogpunt te optimaliseren.    

          Het team vastgoedfiscaliteit, dat "tweetalig" is op het gebied van vastgoed en fiscaliteit en dat vertrouwd is met de manier waarop vastgoedtransacties in België worden gedaan, vormt de "missing link" die onze vastgoedadvocaten in staat stelt samen te werken met het interne fiscale team van onze cliënten alsook met diens externe adviseurs.