Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Aandachtspunten voor HR bij insolventie

Deze pagina delen

Insolventieprocedures (m.n. de gerechtelijke reorganisatie, het faillissement of de vrijwillige vereffening) behoren eveneens tot de mogelijkheden. 

Ook in dergelijke insolventiescenario’s moet rekening worden gehouden met een aantal bijzondere aandachtspunten ten aanzien van het personeel.

Zo zal u in bepaalde gevallen het personeel (of toch minstens hun vertegenwoordigers in de overlegorganen) tijdig (en meestal voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de insolventieprocedure) moeten informeren over de financieel moeilijke situatie waarin de onderneming zich bevindt. Dat zal zo zijn:

  • wanneer er sinds 3 maanden na de vervaldag vertraging is in de betalingen aan de RSZ, BTW en directe belastingen of aan de bevoorrechte of pandhoudende hypothecaire schuldeisers; of,
  • wanneer uw onderneming toepassing moet maken van de vennootschapsrechtelijke alarmbelprocedure, met name wanneer het netto-actief van de vennootschap negatief dreigt te worden of is geworden, of indien het bestuursorgaan (meestal de raad van bestuur) vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, redelijkerwijs, in staat zal zijn om gedurende minstens de 12 volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. In dat geval zal een algemene vergadering moeten worden samengeroepen en zult u aan de leden van de ondernemingsraad alle documenten moeten overhandigen die aan de algemene vergadering worden meegedeeld.

In de mate dat u nog de keuze heeft tussen verschillende insolventiescenario’s, kan het nuttig zijn rekening te houden met de gevolgen die elk insolventiescenario met zich meebrengt voor de werknemers. Voor elke insolventieprocedure gelden specifieke regels ter bescherming van de rechten van het personeel. Naast het feit dat u op die manier een weloverwogen beslissing kan nemen, kunt u uw werknemers ook nog op een correcte manier informeren.   

Ook doorheen de insolventieprocedures zelf moet u bijzondere aandacht schenken aan de werknemers. Zo moet u bijvoorbeeld uw werknemers informeren en raadplegen (via hun vertegenwoordigers in de gebruikelijke overlegorganen of een hiervoor samengestelde werknemersafvaardiging) wanneer u in het kader van een gerechtelijke reorganisatie een reorganisatieplan uitwerkt met uw schuldeisers. Ook wanneer u besluit aangifte te doen van staking van betaling en aldus het faillissement aanvraagt, bent u verplicht om dit te bespreken met de werknemersvertegenwoordigers.

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs