Overslaan en naar de inhoud gaan

Implementeer telewerk in de organisatie

Deze pagina delen

Telethuiswerk = norm

Eén van de belangrijkste maatregelen tijdens de eerste lockdown was de invoering van telethuiswerk..

Momenteel (sinds 27 juni 2021 en tot 30 september 2021) is  telewerk niet meer verplicht, maar wel nog sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. 

Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden. Werkgevers moeten dus regels hebben in uitvoering van CAO nr. 149 (COVID-19 telewerk) of in uitvoering van CAO nr. 85 (structureel telewerk).

De maandelijkse registratieplicht bij de RSZ wordt afgeschaft. 

De mogelijkheid om terugkeermomenten te organiseren, is niet meer voorzien.

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij tijdig passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon) en een maximaal niveau van bescherming te bieden op de werkvloer. Referentie blijven de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (zie hier) en de sectorgidsen. 

De sociale partners hebben recent de CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis aangenomen. Deze CAO verplicht de werkgevers van de private sector die vóór 1 januari 2021 nog geen enkele regeling inzake de specifieke modaliteiten van telewerk hadden gesloten om:

  • afspraken te maken met betrekking tot de terbeschikkingstelling van apparatuur, de vergoeding of betaling door de werkgever van bepaalde kosten in geval van gebruik van eigen apparatuur, bijkomende verbindingskosten, uurroosters, (on)bereikbaarheid van werknemers, de terugbetaling door de werkgever van kosten, de regels voor de controle op de te behalen resultaten, enz. 
  • informatie te verschaffen met betrekking tot het welzijnsbeleid dat samenhangt met telethuiswerk (bv. psychosociale risico’s, gebruik van beeldschermen, enz.) en over de modaliteiten van een eventuele gepaste en proportionele controle op de resultaten/uitvoering van het werk (in lijn met GDPR en CAO nr. 81). 

Bijgevolg is CAO nr. 149 niet van toepassing op werkgevers die het telewerk hebben gereglementeerd in het kader van:

  • CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk op een structurele en regelmatige wijze; of,
  • de bepalingen van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk met betrekking tot occasioneel telewerk; of,
  • afspraken gesloten vóór 1 januari 2021 via een CAO, individuele akkoorden, telewerkpolicies die zijn opgesteld met inachtneming van de regels van het sociaal overleg binnen de ondernemingen. 

Hier vindt u een vergelijkend overzicht van de verschillende vormen van tele(thuis)werk.

TO DO

Indien u vóór 1 januari 2021 nog geen enkel akkoord met betrekking tot telewerk had gesloten binnen uw onderneming, moet u:

  • afspraken vastleggen in een CAO, het arbeidsreglement, policies of individuele akkoorden. Hierbij zal u rekening moeten houden met de regels van sociaal overleg (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging of werknemers). Deze afspraken moet u uitdrukkelijk communiceren aan de werknemers, bv. via intranet, e-mail of een e-meeting.
  • uw werknemers informeren over het welzijnsbeleid en de eventuele monitoring van hun werk. Dat kan worden opgenomen in de afspraken, maar is niet verplicht. 

Overweegt u om op meer structurele wijze telewerk in te voeren als nieuwe vorm van arbeidsorganisatie, dan doet u er goed aan om de regels rond structureel telewerk te volgen en de nodige documenten daarvoor op te stellen. 

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs