Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Implementeer telewerk in de organisatie

Deze pagina delen

Telethuiswerk = norm

Eén van de belangrijkste maatregelen tijdens de eerste lockdown was de invoering van telethuiswerk. Nadien werd telethuiswerk enkel nog sterk aanbevolen, maar was het niet langer verplicht.

Ten gevolge van de alarmerende cijfers, werd in België een tweede lockdown ingevoerd van 2 november 2020 tot ten minste 13 december 2020. Het verplichte telethuiswerk is opnieuw één van de strenge maatregelen die door de overheid werd genomen.

Telethuiswerk is verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten en voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Personeelsleden zijn alle personen die in of voor een onderneming, vereniging of dienst werken. Een band van ondergeschiktheid is niet vereist, wat dit eveneens van toepassing maakt op zelfstandigen (freelancers).

Nieuw is dat de werkgever of opdrachtgever aan alle personeelsleden die niet aan telewerk kunnen doen een attest of elk ander bewijsstuk moet bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Indien de werkgever geen attest bezorgt, kan hij veroordeeld worden tot een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4000 EUR of een administratieve geldboete van 200 tot 2000 EUR, te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers.

Indien in een onderneming telethuiswerk niet mogelijk is, neemt zij de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” die de daartoe geschikte preventiemaatregelen bevat, werd in die zin geactualiseerd op 30 oktober 2020 (zie hier). De werkgevers moeten de maatregelen uit deze gids aanvullen met richtsnoeren op sectoraal niveau (zie de lijst op dezelfde website). 

Telethuiswerk onder Covid-19 kent eigenlijk geen specifiek wettelijk kader:

  • Het is geen telewerk zoals bepaald in CAO nr. 85, aangezien telewerk inhoudt dat er op structurele en regelmatige basis wordt thuisgewerkt. 
  • Strictu sensu is het evenmin occasioneel telewerk zoals bepaald in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk, aangezien de initiële vraag om thuis te werken daarbij uitgaat van de werknemer (die in een geval van overmacht niet naar het werk kan komen en daarom vraagt om thuis te werken). De FOD Werk meent wel dat het kader van occasioneel telewerk kan dienen als inspiratie. 

Hier vindt u een vergelijkend overzicht van de verschillende vormen van tele(thuis)werk.

TO DO

Ook al zijn er dus geen formele afspraken vereist, toch raden we aan om afspraken te maken rond de modaliteiten van telethuiswerk. Dat hoeft niet noodzakelijk via een individuele overeenkomst, maar kan eenvoudig via een e-mail met een aantal pragmatische afspraken over bv. de beschikbaarheidsperiode van de werknemer, de mogelijkheid van monitoring door de werkgever (daarvoor moet u wel uw bestaande regels rond e-monitoring reviewen en waar nodig aanpassen aan telethuiswerk), eventuele onkostenvergoeding of tussenkomst in bepaalde kosten, enz. 

Overweegt u om op meer structurele wijze telewerk in te voeren als nieuwe vorm van arbeidsorganisatie, dan doet u er goed aan om de regels rond structureel telewerk te volgen en de nodige documenten daarvoor op te stellen. 

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs