Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Implementeer telewerk in de organisatie

Deze pagina delen

Telethuiswerk = norm

Eén van de belangrijkste maatregelen tijdens de eerste lockdown was de invoering van telethuiswerk..

Momenteel is telethuiswerk verplicht tot ten minste 30 juni 2021. Vanaf 9 juni zou een werkgever wel éénmaal in de week een terugkeermoment kunnen voorzien, voor zover de situatie in de ziekenhuizen dat toelaat. Maar en mag nooit meer dan 20 % van de werknemers tegelijk aanwezig zijn of maximum 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers. Testen wordt ten zeerste aanbevolen. 

Telethuiswerk is verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten en voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Personeelsleden zijn alle personen die in of voor een onderneming, vereniging of dienst werken. Een band van ondergeschiktheid is niet vereist, wat dit eveneens van toepassing maakt op zelfstandigen (freelancers).

Nieuw is dat de werkgever of opdrachtgever aan alle personeelsleden die niet aan telewerk kunnen doen een attest of elk ander bewijsstuk moet bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Indien de werkgever geen attest bezorgt, kan hij veroordeeld worden tot een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4000 EUR of een administratieve geldboete van 200 tot 2000 EUR, te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers.

Indien in een onderneming telethuiswerk niet mogelijk is, neemt zij de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” die de daartoe geschikte preventiemaatregelen bevat, werd in die zin geactualiseerd op 14 december 2020 (zie hier). De werkgevers moeten de maatregelen uit deze gids aanvullen met richtsnoeren op sectoraal niveau (zie de lijst op dezelfde website). 

De sociale partners hebben recent de CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis aangenomen. Deze CAO verplicht de werkgevers van de private sector die vóór 1 januari 2021 nog geen enkele regeling inzake de specifieke modaliteiten van telewerk hadden gesloten om:

  • afspraken te maken met betrekking tot de terbeschikkingstelling van apparatuur, de vergoeding of betaling door de werkgever van bepaalde kosten in geval van gebruik van eigen apparatuur, bijkomende verbindingskosten, uurroosters, (on)bereikbaarheid van werknemers, de terugbetaling door de werkgever van kosten, de regels voor de controle op de te behalen resultaten, enz. 
  • informatie te verschaffen met betrekking tot het welzijnsbeleid dat samenhangt met telethuiswerk (bv. psychosociale risico’s, gebruik van beeldschermen, enz.) en over de modaliteiten van een eventuele gepaste en proportionele controle op de resultaten/uitvoering van het werk (in lijn met GDPR en CAO nr. 81). 

Bijgevolg is CAO nr. 149 niet van toepassing op werkgevers die het telewerk hebben gereglementeerd in het kader van:

  • CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk op een structurele en regelmatige wijze; of,
  • de bepalingen van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk met betrekking tot occasioneel telewerk; of,
  • afspraken gesloten vóór 1 januari 2021 via een CAO, individuele akkoorden, telewerkpolicies die zijn opgesteld met inachtneming van de regels van het sociaal overleg binnen de ondernemingen. 

Hier vindt u een vergelijkend overzicht van de verschillende vormen van tele(thuis)werk.

TO DO

Indien u vóór 1 januari 2021 nog geen enkel akkoord met betrekking tot telewerk had gesloten binnen uw onderneming, moet u:

  • afspraken vastleggen in een CAO, het arbeidsreglement, policies of individuele akkoorden. Hierbij zal u rekening moeten houden met de regels van sociaal overleg (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging of werknemers). Deze afspraken moet u uitdrukkelijk communiceren aan de werknemers, bv. via intranet, e-mail of een e-meeting.
  • uw werknemers informeren over het welzijnsbeleid en de eventuele monitoring van hun werk. Dat kan worden opgenomen in de afspraken, maar is niet verplicht. 

Overweegt u om op meer structurele wijze telewerk in te voeren als nieuwe vorm van arbeidsorganisatie, dan doet u er goed aan om de regels rond structureel telewerk te volgen en de nodige documenten daarvoor op te stellen. 

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs