Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Implementeer telewerk in de organisatie

Deze pagina delen

Telethuiswerk = norm

Eén van de belangrijkste maatregelen tijdens de lockdown was de invoering van telethuiswerk. 

Werkgevers in de Provincie Antwerpen moeten verplicht telethuiswerk organiseren: dat geldt zowel voor werknemers die in of buiten de provincie wonen. Momenteel geldt deze regel sinds 29 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020. Telethuiswerk is verplicht, behalve wanneer dit gelet op de aard van de activiteit en functie (bv. productieafdelingen van een onderneming) volstrekt onmogelijk of manifest onwenselijk is. In dat laatste geval moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van fysieke afstand te garanderen, in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen iedere persoon.

Voor werkgevers buiten de Provincie Antwerpen geldt dat telethuiswerk sterk wordt aanbevolen, maar niet verplicht is. 

Telethuiswerk onder Covid-19 kent eigenlijk geen specifiek wettelijk kader:

  • Het is geen telewerk zoals bepaald in CAO nr. 85, aangezien telewerk inhoudt dat er op structurele en regelmatige basis wordt thuisgewerkt. 
  • Strictu sensu is het evenmin occasioneel telewerk zoals bepaald in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk, aangezien de initiële vraag om thuis te werken daarbij uitgaat van de werknemer (die in een geval van overmacht niet naar het werk kan komen en daarom vraagt om thuis te werken). De FOD Werk meent wel dat het kader van occasioneel telewerk kan dienen als inspiratie. 

Hier vindt u een vergelijkend overzicht van de verschillende vormen van tele(thuis)werk.

TO DO

Ook al zijn er dus geen formele afspraken vereist, toch raden we aan om afspraken te maken rond de modaliteiten van telethuiswerk. Dat hoeft niet noodzakelijk via een individuele overeenkomst, maar kan eenvoudig via een e-mail met een aantal pragmatische afspraken over bv. de beschikbaarheidsperiode van de werknemer, de mogelijkheid van monitoring door de werkgever (daarvoor moet u wel uw bestaande regels rond e-monitoring reviewen en waar nodig aanpassen aan telethuiswerk), eventuele onkostenvergoeding of tussenkomst in bepaalde kosten, enz. 

Overweegt u om op meer structurele wijze telewerk in te voeren als nieuwe vorm van arbeidsorganisatie, dan doet u er goed aan om de regels rond structureel telewerk te volgen en de nodige documenten daarvoor op te stellen. 

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs