Overslaan en naar de inhoud gaan

Safe at work

Deze pagina delen

PRINCIPE

Een werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers. U moet daarom de nodige preventiemaatregelen nemen om de verdere verspreiding van Covid-19 zoveel als mogelijk te vermijden. 

Zeker nu moet het mogelijk zijn voor werknemers om met een gerust te komen werken. Daarom is het van belang om de heropstart goed voor te bereiden, zodat u het vertrouwen van uw personeel heeft.

LEIDRAAD

De “generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan” bevat de daartoe passende maatregelen (zie hier). Afhankelijk van de sector waarin u werkt, zijn er ook specifieke gidsen gemaakt waarbij maximaal rekening is gehouden met de sectorspecifieke context (Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (versie 4) en sectorgidsen - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)). 

TO DO

  • Bespreek de maatregelen met uw interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, volgens de gekende welzijnsprincipes. 
  • Voer risicoanalyses uit, identificeer risico’s en neem gepaste maatregelen (garantie social distancing, regels rond vergaderingen, gebruik van liften, reorganisatie van bureaus, vertrek van werknemers in kleine groepen,…). Weet dat de voorkeur uitgaat naar collectieve beschermingsmiddelen in plaats van individuele middelen (dus eerder voorzien van wanden tussen bureaus, aanbrengen van markeringen dan voorzien van mondmaskers, enz.). 
  • Mondmaskers op het werk zijn (in de meeste sectoren) niet verplicht, maar werkgevers voorzien die vaak wel als preventiemaatregel, zeker wanneer social distancing niet kan worden gegarandeerd op een andere manier. Of temperatuurmetingen juridisch toegelaten zijn, is betwist. 
  • Informeer werknemers, waar het kan via affiches, checklists, pictogrammen in een begrijpelijke taal en geef de nodige instructies. 
  • Geef werknemers een opleiding (via e-learning) over de genomen maatregelen en verschaf algemene informatie over Covid-19 (o.a. wijze van besmetting, behandeling, klachten etc.). Zorg ervoor dat werknemers die zich ziek volgen of ziek zijn, effectief thuisblijven.
  • Luister naar de zorgen van werknemers en denk aan hun psychosociaal welzijn. Zeker voor werknemers in telethuiswerk is dit een specifiek aandachtspunt. 

SOCIAAL OVERLEG

U moet overleggen met het comité voor preventie en bescherming op het werk (of de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks met de werknemers, als er geen overlegorgaan is). 

NALEVING

Werknemers moeten de preventiemaatregelen naleven. Doen ze dat niet, dan kunt u eventueel sancties opleggen in overeenstemming met de bepalingen in het arbeidsreglement. 

Houd er rekening mee dat werknemers die oordelen dat ze niet veilig kunnen werken, een klacht kunnen neerleggen bij het Toezicht Welzijn op het Werk. Dat controleert of de nodige regels rond social distancing en andere welzijnsmaatregelen worden nageleefd. Deze controle gebeurt in eerste instantie door het overlopen van een checklist. Bespreek deze checklist dus proactief met uw interne of externe preventieadviseur, zodat u in het geval van een controle goed voorbereid bent en duidelijke antwoorden kunt geven. Als er een inbreuk is vastgesteld, zal het Toezicht in de meeste gevallen een waarschuwing geven of een termijn om u in regel te stellen, maar bij ernstige inbreuken of blijvend verzuim kunnen ze de onderneming ook sluiten.  

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs