Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk na over tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Deze pagina delen

Sinds 13 maart 2020 interpreteert de RVA het begrip overmacht op een soepele wijze. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid die aan Covid-19 gelinkt kunnen worden, vielen sindsdien onder Corona-tijdelijke werkloosheid. 

Deze bijzondere situatie geldt tot en met 30 september 2021 voor alle ondernemingen.

Indien uw onderneming moeilijkheden ondervindt, neemt u tijdelijke werkloosheid om economische redenen best reeds in overweging. Hieronder geven wij u een overzicht van de maatregelen die van toepassing zijn in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

A. Klassiek systeem tijdelijke werkloosheid om economische redenen

I. Voorwaarden

Er is een onderscheid tussen de situatie voor arbeiders en deze voor bedienden:

Arbeiders Bedienden
Een gebrek aan werk waardoor het normale werkvolume niet gegarandeerd kan worden, is vereist en dat wordt door u samen met de RVA beoordeeld. Hiervoor geldt in principe een meldingstermijn van 7 dagen, maar de RVA aanvaardt kortere termijnen in geval van een plotse en ernstige daling van het werkvolume.

Vereist is dat uw onderneming “in moeilijkheden” is. Dat kan op verschillende manieren worden aangetoond:

  • Een daling van minimum 10% van uw omzet (volgens de btw-aangifte), productie of bestellingen (bv. volgens boekhoudkundige documenten en rapporten). De daling wordt beoordeeld t.o.v. het laatste volledige kwartaal, d.i. K4 2020; of
  • Tijdelijke werkloosheid van minstens 10% van de arbeiders in uw onderneming gedurende het laatste kwartaal (K4 2020); of 
  • Erkenning door de minister van Werk als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. 

Daarnaast moet uw onderneming gebonden zijn door een sectorale cao, een ondernemingscao of een ondernemingsplan. In dit kader is CAO nr. 149 in werking. Deze aanvullende cao is van toepassing op de ondernemingen waarin een dergelijke cao/ondernemingsplan ontbreekt en is van kracht tot 31 december 2021. Daarna is een gelijkaardige CAO nr. 159 van toepassing tot 30 juni 2023. 

II. Modaliteiten

Ook hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen arbeiders en bedienden:

  Arbeiders Bedienden
Voltijds tijdelijk werkloos max. 4 weken / 28 kalenderdagen max. 16 kalenderweken per jaar
Deeltijds tijdelijk werkloos Grote schorsing: max. 3 maanden
Kleine schorsing: max. 12 maanden
min. 2 werkdagen per week en max. 26 kalenderweken per jaar

Volledige teams kunnen in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, maar dat is niet noodzakelijk: het kan ook gaan om individuele werknemers. De mogelijkheid bestaat om een rotatiesysteem te gebruiken (bv. ploeg A in week 1, ploeg B in week 2).

III. Procedure

U vindt de verschillende stappen van de aanvraag- en toepassingsprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen terug op de infobladen E22 (arbeiders) en E55 (bedienden) van de RVA. 

Uiteraard kunnen wij u ook steeds helpen bij deze procedure.  

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs

Gerelateerd nieuws