Overslaan en naar de inhoud gaan

Pistes om naakte ontslagen te vermijden

Deze pagina delen

Wanneer de onderneming geen perspectief heeft om op korte termijn weer de activiteiten zoals voor Covid-19 te kunnen voortzetten, dan is het aannemelijk dat u zult nadenken over de afbouw van het personeelsbestand. 

Vooraleer u overgaat tot naakte ontslagen, is het aan te raden om eerst de volgende pistes te bekijken.

De eerste groep van personeelsleden die u kunt herbekijken, zijn de uitzendkrachten. Als er minder activiteiten zijn, dan kunnen de bestaande contracten met uitzendkrachten eenvoudig worden beëindigd. Let er wel op dat het wel degelijk gaat over echte uitzendkrachten, die conform de regels van de Uitzendarbeidswet bij u zijn tewerkgesteld. In de praktijk stellen we vaak vast dat dit niet altijd volgens de wettelijke regels gebeurt. In dat geval kunnen uitzendkrachten argumenteren dat ze vaste werknemer zijn van u, zodat u dan de gewone regels van een individueel ontslag  moet volgen.

Niets belet u om na te gaan of bepaalde werknemers niet vrijwillig de onderneming willen verlaten, doordat zij zelf ontslag nemen of door met hen een onderling akkoord te sluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, eventueel mits de toekenning van een bepaalde financiële incentive. Dat zal niet vaak het geval zijn, maar kan bijvoorbeeld wel een piste zijn voor werknemers die een nieuwe uitdaging hebben gevonden of toch al van plan waren iets anders te doen. Werknemers die daarvan gebruik maken, moeten dan wel beseffen dat ze geen recht zullen hebben op een werkloosheidsuitkering, aangezien ze vrijwillig de overeenkomst hebben beëindigd.

Tot slot is het interessant om te kijken of bepaalde werknemers in aanmerking komen voor een eindeloopbaanregeling, zoals een landingsbaan (1/5de – halftijds), stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of het (vervroegd) rustpensioen. Natuurlijk kan dan enkel met het akkoord van de werknemer en voor zover bepaalde voorwaarden van o.a. leeftijd en anciënniteit zijn vervuld.  

Bepaalde werknemers kunnen sinds 1 juli 2020 onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een Corona-landingsbaan : dat is een mogelijkheid voor die werknemers om prestaties te verminderen (1/5de – halftijds) en daarvoor een onderbrekingsuitkering van de RVA te krijgen.  De werknemer moet daarvoor onder meer tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden, minstens 55 jaar zijn en minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben (zie hier). De toepassing van dit systeem is enkel mogelijk voor ondernemingen die ten vroegste op 1 maart 2020 en uiterlijk op 31 december 2020 dergelijke erkenning hebben verkregen.

Terug naar het overzicht? 

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs