Overslaan en naar de inhoud gaan
Contacteer ons

Verminder of optimaliseer loonkosten

Deze pagina delen

Loon verminderen?

Loon is in al zijn facetten een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Daarom kan loonsvermindering niet eenzijdig worden opgelegd. 

U kunt loonsvermindering dus enkel bekomen:

  1. met het akkoord van de werknemer => via een bijlage van de arbeidsovereenkomst
  2. collectief => door het sluiten van een ondernemings-cao. 

U heeft voor het sluiten van een geldige cao op ondernemingsvlak maar het akkoord nodig van één representatieve werknemersorganisatie. Dit veronderstelt natuurlijk onderhandelingen met de vakorganisaties. Akkoorden over een tijdelijke loonsvermindering in ruil voor bv. afspraken rond werkzekerheid zijn dus eventueel mogelijk. 

U moet natuurlijk steeds de sectorale minimumlonen blijven toekennen en ook andere afspraken op sectorniveau moeten worden nageleefd, zoals indexering. Voor zover indexering is voorzien in een sector, moet u dat dus toepassen. 

Eventueel kunt u trachten een indexering te “neutraliseren” door eerst te onderhandelen over een collectieve loonsvermindering, die gelijk is aan de te verwachten indexering en dan nadien alsnog de indexering toe te passen. Natuurlijk is daarvoor opnieuw het akkoord van de vakorganisaties noodzakelijk.

Betalen loon uitstellen?

De betaling van het maandelijks loon uitstellen kan niet, want dat gebeurt telkens op hetzelfde moment (maandelijks voor bedienden, twee keer per maand voor arbeiders). U kunt wel nagaan of er eventueel andere afspraken (bv. uitstellen van betalen, niet of gedeeltelijk betalen) kunnen worden gemaakt voor andere variabele loonelementen (bonus, premie,…), maar dat zal afhangen van de afspraken die daarover eventueel al zijn gemaakt en de rechtsbron waarin de variabele verloning is opgenomen. 

Loonkosten optimaliseren?

Mogelijks is het ook een uitgelezen moment om na te gaan of er opportuniteiten zijn om het loon van het personeel te optimaliseren. Denk daarbij aan alternatieve verloningsvormen, zoals een cafetariaplan, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO nr. 90) het invoeren van een bonuspensioenplan, het mobiliteitsbudget. Rationaliseer kostenvergoedingen en maak daarover een policy. 

Een werkgever zou daarvoor de consumptiecheque kunnen gebruiken. Die is nieuw en bedoeld als relancemaatregel voor zwaar getroffen sectoren (zoals de horeca en de cultuursector). De werkgever kan deze cheques (ter waarde van 300 EUR) aan zijn werknemers toekennen, maar dat is geen verplichting. Bekijk uw loonbeleid en ga na of u dit fiscaalvoordelig incentive wenst toe te kennen aan uw werknemers: de cheque is vrijgesteld van belasting en onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. 

Getroffen sectoren Consumeerbaar in horeca-, sport- en cultuursector, maar mogelijks ook in andere winkels (dat moet nog bepaald worden).
Hoe aankopen? Werkgevers kunnen consumptiecheques rechtstreeks aankopen bij de horeca zelf (in dat geval zijn ze enkel geldig in die horecazaak), bij lokale overheden, of bij organisaties die gespecialiseerd zijn in de uitgifte van cheques en vouchers (zo bieden Edenred en Sodexo dat al aan op hun site).
Duurtijd

De cheques kunnen worden uitgereikt t.e.m. 31 december 2020 en zijn beperkt geldig tot 7 juni 2021 (namelijk 12 maanden vanaf het einde van de datum van de verplichting om de horecasector te sluiten in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 te beperken).

Bovendien heeft de regering aangekondigd dat deze maatregel wordt verlengd voor wat betreft de gezondheidszorg. De termijn voor de uitgifte van cheques in deze sector moeten dan ook verlengd worden tot 30 juni 2021. Gezien het bovenstaande en de sluiting van winkels wordt verwacht dat de cheques tot eind 2021 zullen kunnen worden gebruikt. Dit moet evenwel nog worden goedgekeurd in wetgeving.

Fiscaal voordelig Kwalificatie als voordeel van alle aard en vrijstelling van belasting. In tegenstelling tot andere soorten cheques (maaltijd, eco, …), zijn de uitgaven aftrekbaar als beroepskosten.
RSZ? Onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen:
  • cheque kan niet ter vervanging of omzetting van een bestaand loonvoordeel,
  • toekenning vervat in sector- of ondernemingscao of uitzonderlijk via individuele overeenkomst,
  • de hoogste nominale waarde van de cheque wordt vermeld in de cao/individuele overeenkomst (max. 10 EUR),
  • afgeleverd op naam van de werknemer, 
  • cheque bevat aantal verlichte vermeldingen: geldigheidsdatum tot 7 juni 2021 + uitreikingsdatum (ten laatste 31 december 2020) + plaatsen waar consumptiecheque kan worden besteed,
  • omruiling in geld is niet mogelijk,
  • totale bedrag is max. 300 EUR per werknemer.

De cheque wordt niet aangerekend op de loonnorm.

Terug naar het overzicht?

Klik hier!

Het Employment team van Lydian is klaar om u te begeleiden bij de relance van uw onderneming. 

Heeft u een specifieke vraag of wenst u praktisch advies op maat, contacteer ons dan op relance@lydian.be. We nemen snel contact met u op.

Auteurs